Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg åk 7 - Krafter, tid och rörelse (HT19)

Skapad 2019-08-23 01:26 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Du påverkas alltid av krafter, motkrafter och friktion vid förflyttningar. Vad hade hänt om golvet var halt som en curlingbana när du skulle ta ett sömnigt steg ur sängen på morgonen? Hur känns det när ett flygplan accelererar för att kunna lyfta, eller när du sitter i en karusell? Nu tittar vi närmare på allt detta!

Innehåll

Mål

Du ska förstå innebörden av Newtons tre rörelselagar.

Du ska kunna redogöra för begreppen i kapitel 5 i läroboken, t.ex: kraft, tyngdkraft, hastighet, acceleration, fritt fall.

Arbetets innehåll

 • Vad är tröghet, fritt fall och acceleration? (ev lab)
 • Vad är det för skillnad på massa och tyngd?
 • Vad påverkar en pendels svängningstid? (laboration)
 • Hur påverkar krafter olika föremål?
 • Vad är friktion? (undersök i laboration)
 • Vad behöver man känna till för att beskriva en kraft?
 • Vad är tyngdpunkt och stödyta?
 • Hur kan man utnyttja en hävstång? (ev lab)
 • Två stora vetenskapsmän: Galilei och Newton

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer ha genomgångar, laborationer, och classroomuppgifter.

Visa din kunskap - Bedömning

Prov (V37), lektioner, inlämningar, laboration.

Reflektion

1. Vad har du lärt dig som du inte kunde tidigare?
2. Har du frågat om det som du inte har förstått?
3. Vad tycker du har varit roligast/mest intressant under avsnittet?

Matriser

Fy
Matris Krafter, tid och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Aspekt 2 Frågor, åsikter & argument
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laboration Pendel + Tidmätaren
Aspekt 5 Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­ matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­ mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration Pendeln + Tidmätaren
Aspekt 7 Resultat, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Laborationsrapport
Aspekt 9 Dokumentera undersökningar
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck­lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska samband
Aspekt 11 Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: