Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Hero

Skapad 2019-08-23 06:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Engelska
A hero? What defines a hero? A hero is someone you look up to, someone who has done or is doing something out of the oridinary, something extrodinary that change lives and/or the world we live in.

Uppgifter

  • My hero presentation

  • My Hero

Matriser

En
Speaking: My Hero

Nivå 1
NIvå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Ingen inledning alls utan man hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att man berättat vilket ämne man har.
Inledningen väcker intresse och ger en relativt tydlig bild av vad presentationen kommer att handla om.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse är gjord. Inga papper är i ordning och personen läser innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning och kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i presentationen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Ordförråd och språklig säkerhet
Har mycket svårt att uttrycka sig och har svårt med uttalet vilket stör förståelsen.
Har svårt att formulera om och komma tillbaka när han/ hon kommer av sig. Kan inte förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Personen visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Personen visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Personen kan formulera om meningar om han/ hon kommer av sig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Gör många grammatiska fel att det blir svårt att förstå innehållet i det som sägs.
En del fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår vad som sägs.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från pappret alls. Gör inte publiken delaktig i presentationen.
Tittar upp från pappret ibland och har således en del ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publiken.
Har ögonkontakt med publiken. Får alla att känna sig delaktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: