Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test

Skapad 2019-08-23 07:22 i Älgens förskola Munkedal
Förskola
Test

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Bygger på samtal, intervjuer, iakttagelser, observationer, annat.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom att ....

Läroplanens mål

Kan finnas flera…

Barnens erfarenheter

Beskrivning av gruppens erfarenheter. Det här känner barnen till om det valda området. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Det här kommer vi att göra.
Namn ansvarar för ...
Namn ansvarar för ...
Namn ansvarar för ...
Arbetslaget ansvarar för ...
Barnen vill att vi gör detta ... och vi kommer att ...

Hur målet ska utvärderas

På detta sätt tänker vi utvärdera i vilken utsträckning vi har nått målet.

Teoretisk bakgrund

Någon teori eller forskning kring det valda området. Ta hjälp av andra som arbetar i förskolorna, sök på internet, läs ur böcker osv.

Dokumentation

Vi ska dokumentera detta i portfolio. Vi ska dokumentera detta på andra sätt ...
Barnen kommer att vara delaktiga genom att ...

Samverkan med vårdnadshavare

Olika datum.
Delaktighet/inflytande/kommunikation med vårdnadshavare

 

 

 

Utvärdering MALL 2019(Skriv EJ i skolbanken utan kopiera och gör blogginlägg i er avdelning)

Pedagogernas insatser

Hur har jag som pedagog genomfört det som var planerat?
Hur bemötte jag barnen?
I vilken utsträckning har jag fört utvecklande samtal?Hur har arbetslaget fungerat tillsammans? Har vi alla strävat mot samma mål?Feedback av kollegorna! Feedback av barnen? Feedback av vårdnadshavare?

Barnens upplevelser

Utvärderingen tillsammans med barnen gick till så här ...
Barnen uttryckte att …”det där” var spännande” därför att… det där” var tråkigt därför att… Det ”andra” var… Annat.

Barnens utveckling

Beskrivning av gruppens utveckling. Vad känner barnen till nu om det valda området när arbetet har pågått under… antal veckor. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat

Teoretisk bakgrund

På dessa sätt stämmer/stämmer inte teorier och forskning som vi har lyft upp med vårt arbete. Vi tror att det kan bero på…

Analys av utvärderingen

Utvärderingen visar att…
kan handla om hur barnen har tagit till sig och utvecklats, kan handla om hur vissa delar av arbetet har uppskattats av barnen, av vårdnadshavare, av pedagoger… Annat. Vi har lyft upp dessa teorier/forskning och vi har i vårt kvalitetsarbete erfarit att…

Resultatets betydelse för fortsatt arbete

Utifrån analysen av resultatet kommer vi i fortsättningen att… Kan handla om hur vi bemöter barnen, hur vi ser på de yngsta barnens lärande, hur vi kommer att organisera verksamheten, annat.

Referenser

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: