Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-08-23 07:24 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med normer och värden under Ht 2019 och fokusera på att utveckla respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.

Innehåll

Vi kommer att arbeta fördjupat med läroplanens mål om normer och värden under detta läsår och vi kommer att fokusera på målet: utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Som kärnämne har vi valt att arbeta extra med; kommunikation, vilket innebär att förstå och göra sig förstådd. 

Nuläge / Var är vi? 

Barnen på avdelningen är mellan 1-3 år. Några har nyligen börjat förskolan för första gången och några har gått här i två år. Vilket resulterar i att barnen har kommit olika långt i sina sociala färdigheter och kunskaper och och tränat olika mycket på de sociala samspelet och reglerna i gruppen. Vi ser att barnen behöver utveckla sin empatiska förmågor, lära sig visa respekt och omsorg till de andra barnen i gruppen. Lära sig hur man är en bra kompis, konflikthantering, hur man hanterar sina känslor. Att säga STOPP när något inte känns bra samt lära sig att lyssna till STOPP. Dela med sig och vänta på sin tur när det handlar om leksaker. En del av barnen visar att de redan kommit långt inom detta men det är trots allt något alla barnen behöver utveckla kunskaper och förmågor inom. 

 

Var ska vi?

 Våra mål är att alla barn ska:

-Vara en bra kompis.

-Utveckla förmågor inom konflikthantering, som att kunna säga stopp och lyssna till andras stopp. 

-Utveckla sina förmågor i att hantera sina känslor.

-Visa respekt och omsorg för sina kompisar och närmiljö, att  vänta på sin tur, lyssna, hjälpa varandra. 

-Få förståelse för att sitt eget handlande får en påverkan för andra, både positivt och negativt. Att ens handlingar får konsekvenser.  

 

Hur gör vi? 

Genom att vara härvarande och närvarande pedagoger som ger alla barn förutsättningar för att utveckla sina kunskaper inom detta.  

Vi har valt att använda oss av barnkonventionens material om normer och värden som heter 10 små kompisböcker som berör allt ifrån hur man är en bra kompis till att hantera känslor. Vi kommer att utgå från karaktärerna i boken som kommer att komma med olika dilemman och situationer genom rollspel, digital animination, om hur man är en bra kompis och hur man hanterar sina känslor. Detta kommer vi att arbeta med i hela barngruppen men framför allt  när vi delar in barnen i mindre undervisningsgrupper.

 

Hur blev det? / Analys

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: