Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känna trygghet i våra grupper

Skapad 2019-08-23 07:31 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi använder oss av olika aktiviteter för att barnen ska lära känna varandra och veta vilka smågrupper de ingår i.

Innehåll

HT-19

Bakgrund: På avdelningen har det börjat många nya barn. Flera av barnen känner därför inte varandra sen tidigare.

Barnen delas i 3 grupper på förmiddagar och 2 grupper på eftermiddagar.

Syfte: Att barnen känner trygghet i gruppen, genom att de får möjlighet att lära känna alla barn och pedagoger vid namn, bli bekanta med förskolans rutiner och regler samt veta vilka olika grupper de tillhör.

Metod: Vi går igenom våra dagsrutiner, på samlingen, som förstärks med bilder och teckenstöd. Samtalar om regler som vi ska ha för att alla ska känna sig trygga i förskolan. För att känna igen varandras namn använder vi oss av olika lekar och aktiviteter, som Kims lek, stavelseklappningar och fallskärmen.

 Vi kommer att genomföra röstningar, där barnen är med och bestämmer gruppfärger till e.m.-grupperna. 

För att barnen ska  veta vilken  förmiddagsgrupp de tillhör kommer vi att göra olika mönster uppgifter, eftersom gruppnamnen innehåller 3 olika mönster (prickigt, rutigt och randigt)

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: