Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion höstterminen åk.6

Skapad 2019-08-23 07:59 i Edsskolan Östhammar
Religioner och andra livsåskådningar
Grundskola 6 Religionskunskap
Religionsarbete för årskurs 6 höstterminen-19

Innehåll

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Asatro och äldre samisk religion.

Du ska utveckla din förmåga att:

* analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro.
* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga 

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

  • göra jämförelser
  • att visa faktakunskaper om världsreligonerna
  • använda vanligt förekommande ord och begrepp
  • visa på hur religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner
  • hur du kan reflektera. analysera och jämföra

SE NEDAN!

Uppgifter

  • En hinduisk gud

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

E
C
A
Förmåga
Analysera kristendomen, andra livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler. Du visar det genom att föra resonemang på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner. Du kan visa enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Högre nivå än den förra
Högre nivå än den förra
Förmåga
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Du kan redogöra för några kristna högtider och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur-och samhällsliv förr och nu.
Förmåga
Du kan analysera samisk och fornnordisk religion .
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Förmåga
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Du kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Du kan också resonera om vad religioner och livsåskådningar kan betyda för människor.
Förmåga
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Då gör du reflektioner och använder etiska begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: