Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik textilslöjd år 5

Skapad 2019-08-23 08:14 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Slöjd
Använda gamla lappar och sy något nytt. Lappteknik är en gammal teknik som användes förr för att återbruka gamla textiler till nya föremål. Vi ska bland annat träna på att klippa, mäta, stryka och symaskinen.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Lära eleverna att återbruka gamla textilier. 
 • Göra egna färgkombinationer
 • Träna mer på klippa, mäta, sy, stryka, reflektera, ställa frågor, hjälpa varandra, lyssna på genomgångar osv
 • Använda sig av en skriftlig instruktion, som grund.

 

Så här ska vi arbeta

 1. Presentation av arbetsområdet
 2. Eleven skissar fram olika förslag på hur produkten kan se ut. Motiverar sina val i loggboken.
 3. Väljer vilket av de olika förslagen som är bäst och börjar arbeta med sin produkt. Under arbetet kommer det löpande genomgångar och eleven visar sina kunskaper både i sitt slöjdande  med produkten men också i sin loggbok efter varje lektion. 
 4. Efter att produkten är klar ska eleven titta igenom sitt arbete och läsa igenom loggboken. Finns det mer att komplettera? Har man motiverat sina val och har man använt sig av slöjdbegrepp under arbetet. Blev produkten som man tänkte sig från början eller har man ändrat idéer under arbetet? 

 

Det här ska bedömas

Hur arbetet gått med sin produkt, vilka moment har man arbetat med och hur noggrann har man varit. Visar produkten att man tagit till sig kunskap av genomgångar.

 

Visar man i sin loggbok att man motiverar, beskriver och använder rätt slöjdbegrepp under arbetet. Hur väl har man visat sin arbetsgång i loggboken går det att följa i både ord och bild?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Lappteknik textilslöjd år 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: