Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kropp - Puls

Skapad 2019-08-23 08:36 i Treklangens skola Uppsala
Tema människan år 4 - 5. period v. 38-42 Vi använder oss av läroböckerna Puls Biologi Människan. Arbetet kommer att bestå av: - Faktatexter från Puls boken. - Film från UR - Uppdrag kroppen. - Presentationer med konkret material. - Skapande av egna prov.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Vi arbetar med kroppen utifrån läromedlet Puls Biologi människan.

Innehåll

Det här ska vi lära! 

Du skall utveckla din förmåga att:

 • kunna namnge några av våra inre organ och deras funktion.
 • kunna förklara hur kroppen är uppbyggd.
 • kunna veta vad goda hälsovanor innebär.
 • kunna matens väg genom kroppen.

 

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på genomgångar.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet PULS - Biologi Människan 4-6.
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du diskuterar i par, grupp och i klass.
 • du får bekanta dig med programmet UR - Uppdrag kroppen.
 • du kommer få frågor som är kopplade till PULS - Biologi Människan 4-6.
 • du får möjlighet att skapa egna prov.

Så här ska du få visa!

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov
 • formulera en faktatext
 • muntligt presentera ett område

 

Matriser

Bi
Människokroppen år 4-5

Konkreta mål för eleven

Kunskapen kommer att stegras från fakta til färdighet och förståelse. Dvs. från att känna till och veta namnen på några organ och kroppsdelar till att veta vad de används till och hur de samarbetar och påverkar den övriga kroppen. Läraren ser också till elevens arbetsinsats, nyfikenhet och förståelse under lektionstid.
Hjärna och nervsystem
Du ska veta var hjärnan sitter och vad den används till.
Du vet vad hjärnas olika delar heter, stora hjärnan, Mellanhjärnan, Lilla hjärnan och Hjärnstammen och var de sitter. Du vet vilka funktioner som finns i de fyra olika delarna av hjärnan. Du ska veta vad en reflex är och kunna ge något exempel.
Du vet var de olika centra i hjärnan sitter: syn, känsel, rörelse, talförståelse, vilja och omdöme, tal och hörsel. Du kan beskriva hur hjärna och nervsystemet samarbetar.
Hjärta, lungor och blodomlopp
Du ska veta vad följande organ: hjärta och lungor heter och var de sitter.
Du vet hur hjärta och lungor fungerar.
Du kan förklara hur hjärta och lungor samarbetar.
Skelett, muskler och leder
Du vet att vår kropp hålls uppe av ett skelett. Du vet att musklerna håller ordning på skelettet.
Du ska veta vad följande skelettdelar sitter: Bröstkorg och ryggrad. Skalle. Bäckenet. Lårben. Skenben. Överarmsben. Underarmsben. Hand och fotben. Du ska kunna peka ut var några böj- och några sträckmuskler sitter.
Du ska kunna förklara hur skelettet och musklerna arbetar och fungerar tillsammans. Du ska kunna förklara skillnaden på böj- och sträckmuskler.
Hud och celler
Du ska veta att huden är kroppens största organ. Du kan förklara hudens viktigaste uppgifter.
Du ska kunna förklara hur huden ser ut utanpå och i genomskärning. Du kan förklara hur huden samarbetar med några andra organ.
Du ska veta att huden har flera uppgifter och vilka de är: Överhuden skyddar oss från bakterier som tegelpannor på ett tak. Läderhuden har körtlar som gör huden smidig. I läderhuden sitter nerver med känselkroppar. Underhuden består av fett som skyddar mot kyla och stötar.
Lever och njurar
Du vet var lever och njurar sitter i kroppen.
Du vet vad lever och njurar används till.
Du kan förklara hur lever och njurar påverkas av ditt sätt att sköta kroppen.
Matens väg genom kroppen
Du kan använda en modell eller bilder för att visa matens väg genom kroppen.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen. Du berättar genom att använda kroppsdelarnas namn.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
Mat
Du vet hur du påverkas av vad du äter.
Du vet varför du ska äta av alla sorters mat från kostcirkeln. Du vet varför kroppen behöver vätska.
Du kan beskriva hur tallriksmodellen för en normal människa ska se ut i jämförelse med en människa som motionerar mycket.
Motion
Du vet hur du påverkas av regelbunden motion.
Du kan tala om motionens betydelse för människan.
Du kan tala om hur människan påverkas av för mycket eller för lite motion.
Sömn
Du vet sömnens betydelse för hur du fungerar.
Du kan tala om hur några av kroppens funktioner påverkas av att sova för lite.
Du kan jämföra, reflektera och diskutera om den kunskap du har om sömn så att du gör egna slutsatser om dina egna och andras sömnvanor.
Hygien
Du vet hur du sköter din hygien.
Du kan tala om hur hygien och sjukdomars spridning hör ihop.
Du kan jämföra, reflektera och diskutera om den kunskap du har om hygien så att du gör egna slutsatser om dina egna och andras hygienvanor.
Alkohol, narkotika och tobak
Du vet att människan påverkas av alkohol, narkotika och tobak.
Du kan tala om hur människan påverkas av alkohol, narkotika och tobak.
Du kan tala om hur alkohol, narkotika och tobak påverkar andra människor runt omkring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: