Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2019-08-23 08:44 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Vi kommer under några veckor arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?". Syftet med kapitlet är att eleverna ska lära sig mer om fjällen som naturtyp och vad som utmärker de olika växtzonerna.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna förklara vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer 

* arbeta multimodalt

* Diskutera 

Så här visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet

* genom att lösa uppgifter 

Viktiga begrepp:

växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, midnattssol, exploatera, äng

anpassning, glaciär, naturreservat, näringskedja, urskog, naturtillgångar

nationalpark, trädgräns

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi - Fjällen

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Näringskedja
Jag kan ge exempel på en näringskedja i fjällen.
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på en anpassning som djur eller växter har i fjällen.
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället
Människans påverkan
Jag kan ge ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur.
Skillnad mellan fjällen och alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: