Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2b

Skapad 2019-08-23 08:46 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Matematik
Planering för matte 2b HT-2019

Innehåll

Planering – Matematik 2b (EKSA18)                      http://www.hogbergsskolan.se/images/18.686b18371311325d2ca80005591/1313506517669/hogbergsskolan-ny.jpg

Ahmad Ali ( ahmad.ali@utb.tierp.se)

 

Torsdagar      13:15 – 14:30   i sal 2163 (75 min)

             

Fredagar        10:40 – 11:55   i sal 2163 (75 min)

 

 

Lärobok:  ( Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne )

Matematik 5000 ,2b   

                      

Om du missar ett prov (eller om du inte har klarar av det), ska du göra om det när det är omprovstid.

 

Vecka

Dag

Datum

Aktivitet (sidhänvisning till läroboken)

34-35

 

 

Torsdag

22/8

Repetition + Algebra och linjära modeller sidan 6-12

 

 

Algebraiska uttryck sidan 13-16

Fredag

----29/8

Ekvationer 16-20

 

 

 

36

Torsdag

5/9

1.2 Funktion sidan 21 – 25

 

 

Aktivitet sidan 26-27

Fredag

6/9

Mer om funktioner sidan 28- 32

 

  

 

37

Torsdag

12/9

Grafer med digitala verktyg sidan33- 34

 

 

 

Fredag

13/9

1.3 Räta linjens ekvation sidan 35- 36

 

 

 

38

Torsdag

19/9

1.3 Räta linjens ekvation sidan 36 ,37 och 38

 

 

Sidan 39 -40

Fredag

20/9

En formel för linjens lutning 41- 42

 

 

 

39

Torsdag

26/9

Sidan 43 -44 + Aktivitet sidan 45

 

 

Parallella och vinkelräta linjer 46-47

Fredag

27/9

Övningar sidan 48-49

 

 

 

40

Torsdag

3/10

Linjära modeller 51 + övningar sidan 52-56

 

 

        52-56

Fredag

4/10

 

 

 

 

41

Torsdag

10/10

1.4 Linjära ekvationssystem sidan 57 (Grafisk)metod

 

 

1.4 Linjära ekvationssystem sidan 60 ( Ins) metod

Fredag

11/10

1.4 Linjära ekvationssystem sidan62 ( Add ) metod

 

 

 

42

Torsdag

17/10

Extra planering

 

 

Några speciella ekvationssystem 64-65

Fredag

 

18/10

Tillämpningar sidan 68-69

 

 

 

43

 

 

 

 

Torsdag

24/10

Sammanfattning + Diagnos sidan 77

 

Fredag

 

25/10

 

25/10

 

 

 

Repetition + prov kap 1

 

Prov kap 1

44

Lov

 

45

Torsdag

7/11

Geometri kap 3 Vinklar 3.1 sidan 164-168

 

 

/////////

Fredag

8/11

Randvinklar och medelpunktsvinklar 170- 173

 

 

 

46

Torsdag

14/11

3.2 likformighet  sidan 174 - 176

 

 

 

Fredag

15/11

Topptriangelsatsen och transversalsatsen

 

 

 

47

Torsdag

21/11

Sidan 180 - 181

 

 

Kongruens 182-184

Fredag

22/11

 

 

 

 

48

Torsdag

28/11

Area och volymskala 185-187

 

 

Några bevis med likformighet 190-191

Fredag

29/11

 

 

 

 

49

Torsdag

5/12

3.3 Koordinatgeometri  192-195

 

 

 

Fredag

6/12

 

 

 

 

50

Torsdag

12/12

Avståndsformeln 196-197

 

 

Mittpunktsformeln 198-199

Fredag

13/12

Sammanfattning 201 + Diagnos 3+ blandade övningar kap 3 och repetition

 

 

 

51

Torsdag

19/12

Prov kap 3   

 

 

 

Fredag

20/12

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  J

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: