Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering 2020/21 Tyska 4

Skapad 2019-08-23 08:52 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska Moderna språk
Här hittar du planeringen för hela läsåret samt det arbetssätt vi kommer använda oss av.

Innehåll

 

Läsårsplanering moderna språk tyska steg 4

Lärobok: Lieber Deutsch 4

Huvudteman

Resor

Djur – olika textgenrer

Realia – 1900-talet

Reklam

Hjältar

Sagor

Berömda personer

Grammatik att fokusera på

Ta stöd av Grammatik s. 170-178

 • Adjektivkomparation
 • Adjektiv – svag och stark böjning

 • Genitiv

 • Passiv

 • Konjunktioner och ordföljd i bisatser

 • Verb med dativ

 • Imperfekt

Grammatik repetition

 • Prepositioner som styr ackusativ, dativ eller ackusativ och dativ
 • Perfekt med haben eller sein

 • Ackusativobjekt och dativobjekt

 • Relativa pronomen

 • Delbara verb

   

Glosor/Helfraser

Ta stöd av Styckeordlista sid 179-191

 • Resor
 • Djur – olika textgenrer

 • Realia – 1900-talet

 • Reklam

 • Hjältar

 • Sagor

 • Berömda personer

Ämnesområden – välj ut texter du vill fördjupa dig i och presentera muntligt

 • Realia - 1900-talet
 • Hjältar

 • Sagor

 • Berömda personer

Skrivuppgifter

 • Min drömresa
 • En artikel om djur

 • En kort historia (fiktiv)

 • Gör en reklamfilm

Hörövningar

 • Boken Lieber Deutsch 4
 • Skolverket - bedömningsprov

 • www.ur.se

Stående läxa:

Varje vecka på fredag (förutom när vi har prov) genomför vi ett glosförhör i glosor.se

 

 

 

 

 

Moderna språk steg 4 – ARBETSSÄTT

Lässtrategi: 1. INNAN du läser titta på överskriften, vilken genre, vilket tema, vilka ord är bra att kunna, likheter tyska och svenska, dina förkunskaper om ämnet  - 2. LÄS texten -   3. Gruppdiskussion/pardiskussion: Vad förstod ni? Vad förstod ni inte? Vilka likheter finns mellan svenska och tyska (kanske ytterligare språk)? 4. Läs texten igen. 5. Diskutera i par/helklass: Hur upplevde du texten nu? Är det något som fortfarande är svårt att förstå?

 

Hörstrategieövning: Vi kommer att lyssna på olika texter och öva upp era strategier för att förstå talat språk, där man inte alltid förstår alla ord. Vi kommer att utgå från Vandergrift & Gohs 7-stegsövning (2009) – jag kommer att presentera den för er och förklara övningens syfte.

 

Ordförrådsövningar: 1. Titta på likheter svenska-tyska 2. Ämneskategorisera t.ex. vilka ord passar till ordet frisör; sax, kam, spegel, stol, page, färga, toppar, kort-långt 3. Titta på vilka ord som behövs för att förstå en text – slå upp 4.  Lyssna dig till nya ord 5. Gör uttalsövningar.

 

Skrivprocess: 1. Förbered: Vilken genre? Vilka förkunskaper har du? Vilka ord behöver du för att skriva? Utgå inte från svensk text – skriv på tyska direkt – 2. Titta på det du skrivit en mening i taget, öva på att rätta dig själv –  3. Ge varandra kamratrespons –  4. Bearbeta – 5. Kamratrespons – bearbeta 6.  Lämna in till lärare.

 

Dictogloss – hör och skrivövning. Jag kommer presentera övningen för er och dess syfte.

 

Muntliga strategier/ Sprechübung: Övningar för att öva upp dina muntliga strategier, bl.a. genom ljudportfolio

 

Grammatik: övningar med texter: byte av tempus personliga pronomen osv, bokövningar, extraövningar.

 

 

 

Vi kommer använda oss av:

www.ur.se

www.sli.se

http://www.gratis-hoerspiele.de/

http://www.podcast.de/kategorie/H%C3%B6rb%C3%BCcher/

http://www.hoerbuch-kostenlos-download.de/

http://www.freiszene.de/hoerspiele/

http://www.vorleser.net/

http://www4.liber.se/glosmaskin/#/lieber_deutsch_4

 

 

Källförteckning:

Vandergrift, Larry & Goh, Christine. (2009). Teaching and Testing Listening Comprehension I

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: