Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i moderna språk för åk 6-9

Skapad 2019-08-23 08:54 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Pedagogisk planering på Rävlandaskolan
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Här kommer syfte, kunskapskraven och arbetsgång för moderna språk år 2019- 2020. Planeringen för varje årskurs kommer separat.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Huvudsakligen kommer du att arbeta med boken "Gracias".  Vi kommer även arbeta digitalt t ex titta på korta filmer och lyssna på ljudfiler eller sånger.

Ni ska föra era anteckningar i skrivhäftet eller på ipad.

Dessutom ska du arbeta med ett uppgiftshäfte: (Övningsboken). Du kan alltid träna extra på websidan: quizlet, gracias.nu och på unikum ska du titta på planeringen regelbundet. 

Du kommer att arbeta mot målen som sätts under varje eller flera lektionstillfällen. Den  här målen får du med i en separat planering för din årskurs. 

Först kommer jag styra undervisningen och visa er olika slags arbetsmetoder.  Med tiden får ni tycka till och ta mer och mer inflytande över hur ni arbetar för att nå målen. 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Se: separat planering och läxor för varje vecka

Så här kan du visa dina kunskaper

Du ska delta aktivt på lektionerna, använda målspråket så mycket som möjligt både muntligt och skriftligt. Du behöver visa att du förstår det talade och skrivna målspråket, översätta olika texter, uttrycka dig skriftligt och muntligt. 

Du ska även visa dina kunskaper genom läxförhör och prov. Läxförhör kan se olika ut: glosförhör, grammatikförhör, hör och läsförståelse uppgifter och andra. 

Vid bedömningen tittar jag även på era anteckningar och uppgiftshäftet samt har ett samtal med er. 

 

Det här ska du lära dig: 

se: centralt innehåll längs ner

Uppgifter

 • 1.Spanska läxa åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: