Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 8 - 05A

Skapad 2019-08-23 09:00 i Österledskolan Halmstad
Procent
Grundskola 7 – 9 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Statistik används inom många olika områden. Ett exempel är befolkningsstatistik, som undersöker hur många människor det finns i ett land, hur många som är män och kvinnor, vilken ålder de har, var de bor eller hur många barn de har. Den statistiken kan användas som underlag när man fattar beslut om till exempel var det behöver byggas skolor eller äldreboenden. I det här området kommer du lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

 

Förmågor:
Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
 • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
 • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
 • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
 • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

Områdets mål och metoder

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa att du kan:

 • Avläsa och tolka tabeller och diagram
 • Rita och granska diagram
 • Beräkna medelvärde  
 • Bestämma median, typvärde och variationsbredd 

 

Kapitlets begrepp 

frekvens

stolpdiagram

lägesmått

tabell

stapeldiagram

 medelvärde

Kolumn

 

cirkeldiagram

median

rad

 

vågrät axel

typvärde

linjediagram

lodrät axel 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

Du kommer att ta del av begrepp och metoder, både från genomgångar av mig, filmer, studi, kunskapsmatrisen och läroboken.

Du kommer att få delge dina kunskaper både enskilt, i par samt i helklass (EPA)

Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna (uppgifter och aktiviteter)

Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor (bedömning) och få formativ feedback

 

Vi kommer arbeta med området i ett arbetshäfte samt praktiskt med uppgifter tillsammans och enskilt. 
På studi.se finns det fler uppgifter att arbeta med samt videogenomgångar.  I planeringen kommer 
också andra uppgifter/aktiviteter att läggas till.

Bedömning:

Vi beräknas arbeta med området under v.34-37.

Bedömning kommer ske genom ett muntligt prov/diagnos i grupp, en inlämningsuppgift som redovisas samt ett test.

 

Mycket preliminär planering:

Vecka

Innehåll

Begrepp

Att göra:

34

Måndag: Starta igång mattehjärnan

 

Tisdag: ”Diagnos”

 

Onsdag: Tabeller

Frekvens, tabell, kolumn, rad

 

 

 

 

Arbetsblad 6.1 + övningsblad 1.2

35

Måndag: Diagram

 

Tisdag: Diagram

 

Onsdag: Rita och granska diagram

Linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel

Arbetsblad 6:3

 

Arbetsblad 6:4

 

Övningsblad 1.3

36

Måndag: Lägesmått

 

Tisdag: Lägesmått

 

Onsdag: Repetition

Lägesmått, medelvärde, median, typvärde

Arbetsblad 6:2

 

Övningsblad 1.4

37

Måndag: Muntligt test i grupp

 

Tisdag: Repetition

 

Onsdag: Skriftlig diagnos

 

 

38

Måndag: Redovisa inlämningsuppgift

 

 

 

Upptill det som står i kolumnen för ”Att göra” tillkommer övningar och uppgifter som ska genomföras tillsammans med din basgrupp.

 

Filmer från Youtube:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: