Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Grovplanering HT19

Skapad 2019-08-23 09:18 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Grovplanering i ämnet idrott och hälsa för veckorna 34-51 Årskurs 4

Innehåll

 

Höstterminen 2019: innehåll och bedömning Åk 4

 

Rörelse i lekar, spel och idrotter, ute- och inomhus (hela terminen)

 

 

Genomsyrar hela terminen, deltagande på lektioner, spelförståelse, rörelsekvalitet.

 

Exempel på innehåll: lagspel, bollspel, racketspel, lekar, utomhuslekar osv.

 

 

Centralt innehåll, åk 4-6 (LGR11):

-          Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap

-          Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

-          Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

-          Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning

-          Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

 

  

 

Hälsa och kondition (vecka 36-39 samt 45-51)

 

Vecka 36-39: Löpning runt ABA-planen, konditionslekar utomhus, stafetter, cirkelträning kondition, ABA-loppet, skriftlig reflektion kring hur ABA-loppet gick.

 

Vecka 45-51: Styrketräning, cirkelträning, samtala om upplevelser av fysisk aktivitet.

 

Centralt innehåll, åk 4-6 (LGR11):

-          Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer

-          Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

 

 

Orientering på skolgården och närområdet (vecka 39-41)

 

 

Träning på skolgården och närområdet (4 lektioner). Träna på att passa kartan och kartans uppbyggnad.  

 

Bedömning - Orienteringsdag i Judarn 8/10. 

 

Centralt innehåll, åk 4-6 (LGR11):

-          Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

-          Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

 

 

Dans och rörelse till musik (vecka 45-51)

 

 

Dansa I gotta a feeling (JustDance) samt lära sig schottisstegen. Träna på takt till musik.

 

Centralt innehåll, åk 4-6 (LGR11):

-          Danser och rörelser till musik

-          Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: