Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Grovplanering Åk6 HT19

Skapad 2019-08-23 09:22 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Grovplanering Idrott och hälsa samt bedömningsmatriser för de olika områdena. Årskurs 6

Innehåll

 

Planering Idrott och hälsa: Höstterminen åk 6

 

Rörelse i lekar, spel och idrotter (hela terminen)

 

 

Genomsyras under hela terminen. Exempel på innehåll: lekar i park och närliggande områden, basket, innebandy, träning, racketspel.

 

Bedömningsmatris Rörelse i lekar, spel och idrotter

 

 

Från LGR11

Vad betyder det?  

E: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

 

Eleven deltar ibland och är ombytt ibland i de olika aktiviteterna. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven använder de olika redskapen som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex.  bollar, rack eller gymnastikredskap.

C: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar oftast i de olika aktiviteterna samt gör ofta sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en viss spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är hyfsat säker med de olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

A: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

 

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar alltid i de olika aktiviteterna samt gör alltid sitt bästa. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är säker med olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

 

 

 


Hälsa och kondition, natur- och utevistelse (vecka 35-39)

Exempel på innehåll: Löpträning, konditionslekar utomhus, teorilektion om kondition, teori i orientering. ABA-loppet.

 

 

Bedömning – skriftlig inlämningsuppgift  

 

Bedömningsmatris Hälsa och kondition

 

E

C

A

Du besvarar alla frågor.

Du samtalar om egna upplevelser kring hur olika aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka din hälsa och den fysiska förmågan.

Du ger enkla beskrivningar av hur du kan förebygga skador som är förknippade med fysisk aktivitet.

Du kan ge exempel på allemansrättens olika regler.

 

Du besvarar alla frågor

Du samtalar om egna upplevelser kring hur olika aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka din hälsa och den fysiska förmågan.

Du ger utvecklade beskrivningar av hur du kan förebygga skador som är förknippade med fysisk aktivitet.

Du kan ge exempel på allemansrättens olika regler.

 

Du besvarar alla frågor

Du samtalar om egna upplevelser kring hur olika aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka din hälsa och den fysiska förmågan.

Du ger välutvecklade beskrivningar av hur du kan förebygga skador som är förknippade med fysisk aktivitet.

Du kan ge exempel på allemansrättens olika regler.

 

 

 

 

 

Simtest i Åkeshovshallen

Bedömning: Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

 

 

 

Orientering på skolgården och närområdet (vecka 39-41)

 

Träning på skolgården och i närområdet (4 lektioner) + en teorilektion.

 

Bedömning – orienteringsdag i Judarn 8/10.  

 

Bedömningsmatris Orientering  

 

E

C

A

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 

 


Dans och rörelse till musik (vecka 45-51)

Dansa Gangdam Style (justdance) + schottis (traditionell dans)

 

 

Bedömning – när eleverna kan dansen filmas den och bedöms.

 

Bedömningsmatris Dans och takt till musik

 

 

E: I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.   

 

C: I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till relativt väl sina rörelser till takt och rytm.

 

A: I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till väl sina rörelser till takt och rytm.

 

Du har lärt dig dansen någorlunda väl. Du håller takten ibland och kommer ur den ibland men hittar in i takten igen med hjälp (genom att t.ex. titta på en kompis).

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Det händer att du tappar takten men då hittar du den relativt lätt igen.

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Om du tappar takten hittar du lätt tillbaka och kan fortsätta dansa.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: