Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht-19

Skapad 2019-08-23 09:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Matematik
Under höstterminen i årskurs 2 kommer vi att arbeta vidare i matematiken. Vårt läromedel heter Favorit matematik 2A.

Innehåll

  

 Mål

Målet är att du ska kunna följande:

 • talen 0 till 100
 • ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 till 100
 • uppställställningar med och utan växling i talområdet 0 till 100
 • multiplikation med 2,5 och 10
 • division med 2,3, 4 och 5
 • enkel problemlösning inom talområdet 0 till 100

 

 Bedömning

Vi bedömer genom att samtala och göra diagnoser och bedömningsstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: