Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a

Skapad 2019-08-23 09:36 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Matematik
Planering för matte 1a HT-2019 FT19 & EE19

Innehåll

Planering – Matematik 1a (FT19&EE19)                       

Ahmad Ali ( ahmad.ali@utb.tierp.se)

 
  Flödesschema: Alternativ process: Kom ihåg!
NP Ma1a: torsdag den 14:e maj (2020, Vecka 20)

 

 

 

Tisdagar    09:05 – 09:55           sal 2169

Onsdagar   14:00 – 14:50           sal 2163         

Torsdagar  09:00 – 09:50           sal 2163

 

Lärobok:       ( Lars – Göran Johansson och Tommy Olsson ) Exponent kurs 1a.  

                     

Om du missar ett prov (eller om du inte har klarar av det), ska du göra om det när det är

 

 

Vecka

Tisdag

09.05-09.55

Onsdag

14.00-14.50

Torsdag

09.00-09.50

Övrigt

34

 

Förkunskapsdiagnos

 

Schemagenomgång

Ämnesplan, planering, Böcker

 

1.1 Positiva tal

Naturliga tal Sid: 8–10

 

 

35

 

Räkneordning

Sid: 11–13

 

Tal i decimalform

Sid:14–16

Multiplikation och division med 10 och 100

Sid: 18–19

 

1.2 Negativa tal

Sid: 22–25

Tema: Tidszoner

S: 26–27

 

36

 

1.3 Tal i bråkform

Sid: 30–32

 

Friluftsdag

4/9-2019

 

Förlängning och förkortning

Sid: 34–36

 

37

 

Räkna med bråk

Sid: 37–39

 

1.4 Problemlösning

Avrundning

Sid: 40–41

Överslagsräkning

Sid:42–43

 

Aktivitet Sid:44

Enhetsbyten

Sid: 45–47

 

38

 

Tillämpningar

Sid: 48–50

Aktivitet

Sid: 56

 

Aktivitet Sid: 56

Sammanfattning

Sid: 57

Kan du det här?

Sid: 58

Diagnos 1

Sid: 59

Blandade övningar kap 1

Sid: 60–61

 

Räkna ikapp!

 

39

 

Prov: Kapitel 1

 

2.1 Andelen, delen och det hela (procent)

Sid: 64–66

Historisk: varifrån kommer procenttecknet?

Sid: 67

 

Beräkningar då vi vet procentsatsen

Sid: 68–69

 

40

 

Procent utan räknare

Sid: 70–71

 

Promille och ppm

Sid: 72–73

Tema: Alkohol och promille

Sid: 74–75

 

2.2 Procentuella förändringar

Beräkning av procentsatsen

Sid: 76–77

Procentenheter

Sid: 78

 

41

 

Beräkningar av det nya värdet

Sid:79–81

 

Flera procentuella förändringar

Sid: 81–83

 

Index

Sid:88–91

 

42

 

2.3 Lån, ränta och amortering

Ränta Sid: 96–97

 

Amortering

Sid: 98–99

 

Avgifter

Sid: 100–101

Aktivitet Sid: 102

 

43

 

Sammanfattning Sid:103

Kan du det här: Sid: 104

Diagnos kap 2

Blandade övningar kap 2

Sid: 106–107

Blandade övningar kap 1–2

Sid: 108–109

 

 

 

 

 

Räkna ikapp!

 

Prov: kapitel 2

 

44

LOV

LOV

LOV

 

45

 

3. Sannolikhet och statistik

3.1 Enkla slumpförsök

Sid:112–115

 

 

Experimentella sannolikheter

Sid: 116–118

 

3.2 Slumpförsök i flera steg

Träddiagram

Sid:119–122

 

46

 

Beroende händelser

Sid:124

Laboration: Bilar

 

3.3 Statistik

Tolka tabeller och diagram

Sid: 126–129

 

Medelvärde och median

Sid: 130–131

 

47

 

Vilseledande statistik

Sid:136–137

Aktivitet: Diskutera sant eller falskt? Sid: 142

Sammanfattning Sid: 143

Kan du det här? Sid 144

Diagnos 3 Sid: 145

 

 

Blandade övningar kap 3

Sid: 146–147

Blandade övningar kap 1–3

Sid148-149

 

48

 

Räkna ikapp!

 

Räkna ikapp!

 

Prov: Kap 3

 

49

 

Resurs/rester

 

Resurs/omprovstillfälle

 

Resurs/rester

 

50

Resurs/rester

Resurs/omprovstillfälle

 Resurs/rester

 

51

 

Rester/rester

 

Rester/omprovstillfälle

 

Terminsslut!!!

 

 

Lärare:

Ahmad Ali   ahmad.ali@utb.tierp.se

Tel:             0703176207

Lärobok: Matematik 5000 1a Bas, av Alfredsson med flera.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: