Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a

Skapad 2019-08-23 10:03 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Matematik
Planering för matte 1a HT-2019 Omläsning

Innehåll

Planering – Matematik 1a                              http://www.hogbergsskolan.se/images/18.686b18371311325d2ca80005591/1313506517669/hogbergsskolan-ny.jpg

Ahmad Ali ( ahmad.ali@utb.tierp.se)

 

Onsdagar      08:00 – 08:50   i sal  2191            

Torsdagar      08:00 – 08:50  i sal  2191

 

Lärobok:       ( Lars – Göran Johansson och Tommy Olsson ) Exponent kurs 1a.  

                      

Om du missar ett prov (eller om du inte har klarar av det), ska du göra om det när det är omprovstid.

 

Vecka

Dag

Datum

Aktivitet (sidhänvisning till läroboken)

35

 

 

Onsdag

28/8

Taluppfattning och aritmetik sidan 14- 23

 

Torsdag

29/8

1.2 Negativa tal sidan 25

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Onsdag

4/9

 

1.3 Bråk sidan 34 addition och subtraktion med bråk

Torsdag

5/9

Förkortning och förlängning

 

 

 

 

  

 

37

Onsdag

11/9

Bråkform och blandad form

Torsdag

12/9

Minsta gemensamma nämnare

 

 

Multiplikation med bråk

 

 

 

38

Onsdag

18/9

1.4 Potenser sidan 49

Torsdag

19/9

Repetition

 

 

 

 

 

 

39

Onsdag

25/9

Prov kap 1

Torsdag

26/9

Förändring kap 3 sidan 110

3.1 procent begreppet sidan

 

 

 

 

 

 

40

Onsdag

2/10

Studiodag  ledig

 

Torsdag

3/10

Beräkna procentsatsen. 116-118

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Onsdag

9/10

Procentuell förändring 121-123

 

Torsdag

10/10

 Procentuell förändring 124- 127

 

 

 

Procenttal större än 100% 128-129

 

 

 

 

42

Onsdag

16/10

Ränta sidan130-131

3:2 Promille 134- 135

 

Torsdag

17/10

3:3 Ppm 136 -138

 

 

 

 

3:4 Lån ( amortering )139- 140

 

 

 

43

 

 

 

 

Onsdag

23/10

Sms lån 141

Kreditkort 142 - 143

Torsdag

 

 

24/10

 

 

Prov kap 3

44

Lov

   Lov

45

Onsdag

6/11

Algebra Kap 2 ( Uttryck sidan 78-80)

Förenkling av uttryck

Torsdag

7/11

Blandade uttryck 83

 

 

Sidan 84

 

 

 

46

Onsdag

13/11

2.2 formler 85

Torsdag

14/11

Sidan 85-86

 

 

 

 

 

 

47

Onsdag

20/11

2.3 Ekvationer sidan 89- 91

Torsdag

21/11

Sidan 92-93

 

 

Ekvationer med division sidan 94

 

 

 

48

Onsdag

27/11

Ekvationer med flera räknaesätt 95- 96

Torsdag

28/11

Problemlösning med ekvation 97-98

 

 

Ekvationer med variabel i båda leden 99- 101

 

 

 

49

Onsdag

4/12

Parenteser 102 -104

Torsdag

5/12

Aktivitet , sammanfattning och blandade övningar

 

 

 

 

 

 

50

Onsdag

11/12

blandade övningar

Torsdag

12/12

Extra övningar

 

 

Repetition

 

 

 

51

Onsdag

18/12

Repetition  Prov Kap 2

Torsdag

19/12

Prov kap 2  Algebra

Fredag

20/12

 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  J

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: