Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2019-08-23 10:27 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Nu fortsätter vi i vår nya bok, där vi kommer att att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Innehåll

Hur arbetar vi?

Under höstterminen kommer klassen att arbeta med uppgifter ur MatteBorgen 5A. Terminen är planerad enligt tidsschema, se nedan. Inför varje kapitel diskuteras veckans arbetsmål, så det blir lämplig arbetsbörda för eleverna. När diagnosen är gjord, kan eleven arbeta med repetitionsuppgifter vid behov eller utmanande uppgifter. Görs diagnosen tidigare än planeringen finns möjlighet att arbeta längre tid med utmanande uppgifter. Klassen tränar även huvudräkning en kort stund fem lektioner/vecka. Eleverna arbetar utifrån genomgångar och tydliga mål, se nedan, som finns i boken. Paruppgifter och samtal är viktiga inslag som prioriteras. Läxorna är arbetsbord som redovisas på torsdagar. Gemensam rättning är en viktig del för utveckling av ord och begrepp. Två prov kommer att genomföras under terminen. Efter kapitel 3 kommer vi att genomföra första provet som  är på kapitel 1 till 3. Prov två genomförs i slutet på höstterminen eller i början av vårterminen. Detta prov är på kapitel 3 till 5.

Terminsplan  
Kapitel 1
Stora tal 4 veckor
v. 34- 37
Kapitel 2
Geometri 3 veckor
v. 38-40
Kapitel 3
Decimaltal 3 veckor
v. 41-43
Kapitel 4
Vikt och volym 3 veckor
v. 45-47
Kapitel 5
Temperatur och diagram 4 veckor

v. 48-51 

Mål för varje kapitel

Kapitel 1 Stora tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Kapitel 2 Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm ² och m ² för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4 Vikt och volym

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram.

Bedömning

Bedömning sker i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita en skiss eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Här på Unikum publiceras utvecklingsmöjligheter under ikonen samtalet för varje elev. Dessa utvecklingsmöjligheter är individuella mål.

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Kapitel 1 Stora tal

Nivå 1
Nivå 2
1a. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Hur kan eleven läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
1b. Ordna tal efter storlek
Hur kan eleven ordna tal efter storlek?
Eleven har grundläggande kunskaper att ordna tal efter storlek men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att ordna tal efter storlek.
1c. Subtraktionsuppställning
Hur kan eleven använda uppställning vid subtraktion?
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
1d. Multiplicera stora tal med nollor
Hur kan eleven multiplicera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
1e. Dividera stora tal med nollor
Hur kan eleven dividera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor.
1f. Problemlösning
Hur kan eleven redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram"?
Eleven har grundläggande kunskaper att redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram," men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."

Kapitel 2 Geometri

Nivå 1
Nivå 2
2a. Räkan ut en rektangels area
Hur kan eleven räkna ut en rektangels area?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut en rektangels area, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut en rektangels area.
2b. Använda enhetera cm ² och m ² för area
Hur kan eleven använda enhetera cm ² och m ² för area?
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enhetera cm ² och m ² för area.
2c. Använda enheterna meter, kilometer och mil
Hur kan eleven använda enheterna meter, kilometer och mil?
Eleven har grundläggande kunskaper attanvända enheterna meter, kilometer och mil, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda enheterna meter, kilometer och mil.
2d. Förstå och använda skala
Hur kan eleven förstå och använda skala?
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå och använda skala, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
3a. Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Hur skriver eleven decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
3b. Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Hur skriver eleven tal som heltal med tiondelar och hundradelar?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
3c. Storleksordna decimaltal
Hur kan eleven storleksordna decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal.
3d. Addera och subtrahera enkla decimaltal
Hur kan eleven addera och subtrahera enkla decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
4a. Växla mellan olika volymenheter
Hur kan eleven växla mellan olika volymenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
4b. Jämföra och använda olika viktenheter
Hur kan eleven jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
4c. Växla mellan olika vikterenheter
Hur kan eleven växla mellan olika viktenheter?
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika viktenheter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika vikterenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

Nivå 1
Nivå 2
5a. Läsa av termometern
Hur kan eleven läsa av termometern?
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av termometern, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av termometern.
5b. Läsa av och förstå linjediagram
Hur kan eleven läsa av och förstå linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
5c. Rita linjediagram.
Hur kan eleven rita linjediagram?
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram.
5d. Räkna ut medelvärde
Hur kan eleven räkna ut medelvärde?
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde.
5e. Läsa av och försåt cirkeldiagram
Hur kan eleven läsa av och förstå cirkeldiagram.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå cirkeldiagram, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: