Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personligt uttryck-fritt broderi -åk8

Skapad 2019-08-23 10:31 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 8 Slöjd
Du ska utifrån ett historisk eller kulturellt föremål inspireras till ett personligt broderi. Tolka olika slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck Ditt personliga broderi med eget uttryck ska monteras på ett träskrin som du har gjort på träslöjden.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 

En fördjupning i historiska och kulturella slöjdföremål för att utveckla förmågan att tolka olika slöjdföremåls uttryck.

 Du hämtar inspiration från något kulturellt eller historisk slöjdföremål för att skapa ett personligt utformat broderi med ett personligt uttryck.

Hur ska vi göra det?

 Gemensamma genomgångar, diskussioner, powerpoint, Internet, egna skisser, kamratdiskussioner, prova olika tekniker, utvärderingar och eget arbete.

Tidsperiod

Hela terminen

Utveckla din förmåga till:

 

·       Formge och framställa ett slöjdföremål

 

·       Använda handredskap, verktyg och maskiner

 

·       Välja tillvägagångsätt och motivera dina val

 

·       Utveckla ideér

 

·       Formulerar och väljer handlingsalternativ

 

·       Ge omdömen om arbetsprocessen

 

·       Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella föremål

 

Moment som ingår:

 

            Fördjupa dina kunskaper i historiska och kulturella slöjdföremål.

 

Rita en eller fler skisser på ditt broderi

 

Rita en skiss i naturlig storlek.

 

Planera vilka stygn som ska användas och vilka material som ska användas.

 

Prova olika stygn och vid behov ompröva.

 

Genomföra med hjälp, Youtube, beskrivningar, litteratur och självständigt.

 

Bli klar med ditt broderi.

 

Skriva: reflektioner, motiveringar, använda slöjdspecifika begrepp, idéer mm regelbundet i din loggbok.

 

Utvärdera ditt alster 

 

Detta kommer att bedömas

 

Hur du utvecklat din förmåga att:

Utveckla idéer

Formge och framställa

Hantera verktyg och maskiner

Kombinera olika tekniker och material

Formulera och välja handlingsalternativ

Utvärdera  och användandet av slöjdspecifika begrepp

Tolka slöjdföremåls kulturella och estetiska uttryck.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av broderi

 • Utvärdera ditt broderi

 • Utvärdering av broderi

 • Utvärdera broderi

 • Utvärdering av broderi

 • Utvärdering av broderi

 • Tolka slöjdföremål

 • Tolka slöjdföremål

 • Tolka slöjdföremål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

Lägre nivå
Högre nivå
1. Slöjdföremål
Eleven kan formge och framställa olika slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
2. Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
3. Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
5. Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva.
Eleven kan pröva och ompröva.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva.
6. Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ/arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
7. Analysera och värdera
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen, med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen, med god användning av slöjdspecifika begrepp.
8. Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
För välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: