Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg 7 A

Skapad 2019-08-23 11:10 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under läsåret i 7:an ska du försöka läsa minst två böcker per termin.

Innehåll

Du kommer att få läsa din bok på läslektionerna och du kan såklart också läsa vid andra tider.

Att ha läst mellan minst 25 sidor på en vecka är rimligt, men helst 40 sidor. Du väljer själv vilken bok du vill läsa.

En gång i veckan, på en svensklektion ska du skriva i en läslogg som kommer att ligga i din svenskmapp på Classroom. Det är obligatoriskt! Du kan också välja att skriva i din logg under tiden du läser, i skolan eller hemma.

  • Innan du börjar läsa din bok ska du fundera över vad du ser på omslaget, vad titeln är och utifrån det tänka ut vad boken handlar om. Du läser säkert också på baksidan och får en förförståelse där.

I loggen skriver du:

·         Bokens namn och författare.

·         Vilken genre texten tillhör.

·         Vilka sidor du läst under veckan.

·         Vad du tyckte var intressant, viktigt och bra.

·         Om det var något du inte riktigt förstod.

·         Om det var något du vill veta mer om.

·         Tyckte du det var svårt att läsa den här veckan? (Om ja, vad var svårt?)

·         Någon annan reflektion.

 Lycka till!

Gerd

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 Sv Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Sv  7-9 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 Sv  7-9 Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 Sv  7-9 Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Matris

Läsa med flyt

E-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

C-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

A-nivå: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsförståelse

E-nivå: Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

C-nivå: Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

A-nivå: Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Tolka och resonera om budskap

E-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

C-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

A-nivå: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: