Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 5, Tal och räkning

Skapad 2019-08-23 11:20 i Parkskolan Norrtälje
Planering baserad på matematikboken Beta, kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet får du lära dig om tal i bråk- och decimalform och du får fortsätta att öva dig på uppställningar av de fyra räknesätten.

Innehåll

Arbetsområde Tal och räkning

1. Tal och räkning

- metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna

- välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer

- samband mellan tal i bråkform och decimalform

- tolka tallinjer med tal i decimalform

- läsa och uttrycka tal i decimalform

- förklara och motivera utifrån kunskaperna om begreppen i kapitlet

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna till genomgångar och diskussioner. Du får arbeta i matematikboken Beta, både självständigt och med gruppuppgifter. Du kommer att få göra andra övningar som hjälper dig att lära dig det som tas upp i arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer ditt deltagande i diskussioner och genomgångar och ditt löpande arbete i klassrummet. I slutet av kapitlet kommer du att få göra en diagnos för att visa att du lärt dig det som krävs.

6. Kunskapskrav

- Du vet hur man ställer upp de fyra räknesätten

- Du kan välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

- Du känner till sambandet mellan tal i bråk- och decimalform.

- Du kan tolka en tallinje med tal i decimalform

- Du kan läsa och uttrycka tal i decimalform

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 5, Tal och räkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om t ex rimlinghet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med anpassnig till sammanhanget.
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: