Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, samhällskunskap, religion åk 6

Skapad 2019-08-23 11:50 i Almtunaskolan Uppsala
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m. samt vardagliga moraliska frågor.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera för vad som är "rätt och fel".

Detta ska vi arbeta med

Arbetsområdet handlar om att att utveckla en förståelse för det svenska rättssystemet och att själv kunna ta ställning i frågor som rör detta och vad som är "rätt och fel" i hur en person beter sig både som samhällsmedborgare och som människa.

För att uppnå detta kommer vi att arbeta med olika arbetssätt. Det kommer att vara genomgångar, läsning med uppgifter kopplade till lärobok och annat material. Vi kommer även föra diskussioner både i mindre grupper och i helklass samt titta på film.

Innehåll och bedömning

Efter avslutat arbete med området ska du kunna:
- använda dig av ord och begrepp inom området lag och rätt
- redogöra för Sveriges grundlagar
- redogöra för olika typer av brott
- redogöra för vad som händer när ett brott begåtts
- redogöra för polisens uppgift och arbete

- resonera om vardagliga moraliska frågorAlla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller såväl skriftliga som muntliga prestationer.

Ett avslutande skriftligt, individuellt test.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Re Sh
Lag och rätt, samhällskunskap, religion åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1 sh
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Aspekt 2 sh
Undersöka strukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Aspekt 3 sh
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Aspekt 4 sh
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Aspekt 5sh
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Aspekt 6 re
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Aspekt 7 re
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: