Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2019-08-23 12:07 i Enångers skola Hudiksvall
Grovplanering för engelska i åk 2-3
Grundskola 1 – 3 Engelska
Undervisningen i engelska syftar till att eleverna utvecklar sina kunskaper i engelska i områden och sammanhang där engelska används samt att de ska få tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer.

Innehåll

Syfte


På vilket sätt? Hur?

Under årskurs 2 kommer du bland annat ges möjlighet att lära dig att:
  • presentera dig själv
  • räkna upp till 20
  • de engelska orden för t.ex. veckodagar, färger, kroppsdelar, kläder, djur och ord om familjen...
  • lära dig några sånger och ramsor
  • förstå några korta instruktioner
För att du ska få möjlighet att lära dig det här kommer vi att på lektionerna:
  • sjunga 
  • prata i smågrupper
  • använda oss av digitala läromedel
  • arbeta med engelska läromedel

 

Bedömning


Vad & hur?

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

  •  din förmåga att använda enkla engelska ord, fraser och meningar  
  •  din förmåga att förstå korta instruktioner och meddelanden
  • din förmåga att sjunga några engelska sånger
  • din förmåga att berätta om saker i din omgivning
  • din förmåga att läsa några ord och fraser på skyltar och andra enkla texter

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
    En  1-3
  • Olika former av enkla samtal och dialoger.
    En  1-3
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
    En  1-3
  • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
    En  1-3
  • Enkla presentationer.
    En  1-3
  • Kunskapskrav
  • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
    En  E 6
  • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
    En  E 6
  • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
    En  E 6
  • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
    En  E 6

Matriser

En
Engelska, matris år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex Boy, cat
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förtå enstaka välkända enkla menigar ("It is a cat")
Kan läsa och förstår enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers
LYSSNA
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfrraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända enkla ord kopplade till bilder
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder. T ex "boy", "It is a cat"
Eleven skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: