Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi i 9an

Skapad 2019-08-23 12:14 i Gläntanskolan Helsingborg
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - en vetenskap om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Alla levande organismerna påverkas av biotiska samt abiotiska faktorer Källförteckning: Spektrum Biologi

Innehåll

 

 

Länkar till skriftlig arbete 

 Arbeta två och två  med att göra ett skriftligt arbete  med rubriken: Utan vatten inget liv

underrubriker: havet, sötvatten, vad används vattnet till, rättigheter skyldigheter hos oss människor

1. Skriv en text högst 4 A4 sidor typsnitt Time Roman 12, max en sida med bilder och bifoga  referenslista. Gör även en Power Point presentation och visa för klassen. Detta blir istället för prov i ekologi.

Besvara frågorna i texten, detta är ett stöd för er så ni har lättare att skriva ihop arbetet. Ta självklart med andra intressanta fakta. Använd era egna ord, skriv inte av vad som står i referenslitteraturen. Lycka till!

1. vad är de största hoten mot våra hav, hur mycket av jordens yta består av hav, vilka organismer lever i havet, på vilket sätt är de beroende av varandra?

1. Varför finns det så lite sötvatten, hur använder vi vårt sötvatten, finns det tekniker som man kan använda för att minska sötvattenförbrukningen som inte används idag? Hur ser kretsloppet för vatten ut?

2. Vad används jordens vatten till?

3. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi människor mot miljön, finns det något regelverk som bestämmer någonting om vatten?

Referenser:

www.so-rummet.se lätta fakta om vatten

www.havet.nu

www.livsmedelsverket.se

www.sverigesradio.se havsvatten kan bli dricksvatten

www.energi-miljö.se Regnvatten spolar i Örebro 

Ni får använda andra källor tänk på att ha med dem i er referenslista

 

 

 

VAD:

Vi kommer lära oss några nya viktiga begrepp:

 • Ekologi - en vetenskap om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
 • Ekosystem - ett begränsad område där vi studerar samspel mellan alla varelser som lever i en vald område.
 • Population och samhälle - alla växter och djur som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar en population.
 • Nedbrytare - bakterier och svampar, de lever på döda växter och djur, då förvandlas döda organismerna till jord igen.
 • Ekologisk nisch - de delar av ekosystem som en viss art utnyttjar
 • Näringskedja - ett modell som förklarar hur organismerna är beroende av varandra
 • Producent - växter som producerar näring
 • Konsument - växtätande djur
 • Toppkonsument - rovdjur
 • Näringsväv - Olika näringskedjor, där vissa arter är beroende av olika näringskedjor
 • Trofinivåer- varje ny nivå i näringskedjan
 • Näringspyramid - visar att det försvinner energirik näring på vägen från växterna till rovdjuren. Det behövs mycket växter för att försörja ett litet antal rovdjur.
 • Biotop- naturtyp där vissa växt eller djursamhällen är typiska
 • Habitat- den omgivning en växt eller djurart behöver för att överleva och utvecklas
 • Opportunister- ta vara på tillfället
 • Specialister- smal nisch, höga krav
 • Pionjärer- vänta på rätta tillfället
 • Naturligt urval- de bäst anpassade individerna har störst chans att överleva
 • Resiliens- god förmåga att återhämta sig efter en störning
 • Vattnetskretslopp
 • Fotosyntes- energiförsörjning hos växter
 • Koldioxid i atmosfären
 • Varmare på jorden
 •  Konsekvenserna av globala uppvärmningen
 • Konsekvenser - Ekologisk fotavtryck
 • Turism och miljö
 • Hållbar utveckling

DU skall kunna förklara:

 • Förstå vad som begränsar hur stor en population är

 • Förstå varför varje led i en näringskedja innebär förlust av energirik näring

 • Veta hur förutsättningarna för livet i en sjö förändras med årstiderna 

 • Förstå varför rovdjuren ofta drabbas värst av miljögifter

 • ha fördjupad kunskap om vattnet och dess betydelse för jordens alla organismer

 

HUR?

Vi ha genomgångar, diskussioner, titta på film, vara ute,   instuderingsfrågor och göra ett grupparbete

Bedömning:

 

Granska, kommunicera och ta ställning

Eleven: E

Tar ställning med enkel motivering

För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp

Eleven: C

Tar ställning med utvecklad motivering

För utvecklade och relativt väl underbyggda resone- mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar utvecklad redo- visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp

Eleven: A

Tar ställning med välutveck- lad motivering

För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp 

Vill du veta mer

Power Point  av Helene Hultqvist - Ekologi i Insjö

Power Point av Moa Wikner Ekologi - samspel mellan organismer och den omgivande miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi - granska, kommunicera och ta ställning

Nivå E
Eleven:
Nivå C
Eleven:
Nivå A
Eleven:
Resonera, välja och granska källorna
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
För utvecklade och relativt väl underbyggda resone- mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Redovisa
Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Skapar utvecklad redo- visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Ta ställning
Tar ställning med enkel motivering
Tar ställning med utvecklad motivering
Tar ställning med välutveck- lad motivering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: