Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul med vikingaskepp! Vikingatiden Åk: 4

Skapad 2019-08-23 12:21 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
I det här projektet får eleverna skapa ganska fritt något som skall ha hjul. Det finns några fasta moment som eleverna skall träna sig på.
Grundskola 4 Slöjd
I det här projektet får eleverna skapa olika vikingaskepp på hjul. Det finns några fasta moment som eleverna skall träna sig på. Bl.a kommer de att använda pelarborren.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper som kommer att utvecklas är:

 • Följa en muntlig instruktion
 • Göra en ritning
 • Formge (utseende och funktion)
 • Tillverka en mall
 • Såga
 • Bearbetning (rasp, fil, sandpapper)
 • Borra
 • Ytbehandla
 • Utvärdera sitt arbete

 Uppgiften beräknas ta 8-10 lektioner á 80min.

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske under elevernas process från idé till färdig produkt, hur hen använder verktygen och följer instruktioner. Arbetet avslutas med en utvärdering som eleven gör gällande sitt eget arbete och en tävling om vems hjulfigur som kan rulla längst.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer ha kortare genomgångar av verktyg, skissteknik och maskiner. Eleverna kommer arbeta enskilt med handledning av läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: