Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning o gruppkänsla,

Skapad 2019-08-23 12:27 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har många barn som ska skolas in och flera barn som kommer tillbaka från lång sommarledighet, 

 

Vart ska vi? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

: .  Vi vill att barnen ska bli trygga med oss pedagoger i första hand och sedan hitta sin plats i barngruppen,

     Vi vill också lära barnen hur man är en bra kompis och vilka regler som gäller i förskolan, vi vill också att

      barnen får en känsla av grupptillhörighet,

  


Hur gör vl?

Under inskolningen arbetar vi först och främst att bygga upp en bra relation mellan barnet och

 pedagogerna,När barnen blivit trygga med oss pedagoger har vi samlingar i storgrupp där vi jobbar med nallen Quintus,

 som lär ut hur man är en bra kompis. Vi skickar runt Quintus i samlingen och de barn som vill och kan krama honom och säga sitt namn.

 Därefter sjunger vi namnsånger. Vi benämner ofta fröknarnas o barnens namn.

 Kortare samling med hela gruppen och använder gruppstärkande lekar.

 Vi är med barnen i gruppen och visar hur man kan leka och tränar barnen i turtagning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: