Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 1

Skapad 2019-08-23 13:03 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Tal i decimalform Avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare arbetat med går att dela in i mindre delar. Eleverna får arbeta med tiondelar, hundradelar och tusendelar och deras position i positionssystemet. De får också läsa av och sätta ut dem på tallinjen. Eleverna kommer också jämföra och storleksordna decimaltal.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Tal i decimalform

Centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper
 • Positionssystemet för tal i decimalform

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • positionssystemet för tal i decimaltal
 • att placera och läsa av decimaltal på tallinjen
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med Ipad, elevspel.

Begrepp:

Decimaltecken, talsort, positionssystemet, decimaltal, tal i decimalform, tiondel, hundradel och tusendel, större, mindre, storleksordna

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Matriser

Ma
Koll på Matematik 5A kap 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
Positionssystemet
Du kan läsa av och skriva något decimaltal. Ex. 1 ental, 6 tiondelar och 7 hundradelar = 1,67
Du kan läsa av och skriva några decimaltal.
Du kan läsa av och skriva flera decimaltal. Ex. 4 ental 9 hundradelar.
Taluppfattning
Positionssystemet
Du har enkla kunskapar i positionssystemet för tal i decimalform. Ex. Vad är siffran 5 värd i talet? 5,34 svar: 5
Du har goda kunskaper i positionssystemet för tal i decimalform. Ex. Vad är siffran 5 värd i talet? 10,56 svar: 0,5
Du har välutvecklade kunskaper i positionssystemet för tal i decimalform. Ex. Vad är siffran 5 värd i talet? 17,35 svar: 0,05
Tallinje
Du kan läsa av och sätta ut något tal på en tallinje med tiondelar.
Du kan läsa av och sätta ut några tal på en tallinje med tiondelar och hundradelar.
Du kan läsa av och sätta ut flera tal på en tallinje med tiondelar och hundradelar.
Storleksordna decimaltal
Du kan storleksordna ett decimaltal med tiondelar.
Du kan storleksordna några decimaltal med både tiondelar och hundradelar.
Du kan storleksordna flera decimaltal med tiondelar, hundradelar och tusendelar.
Skapa decimaltal
Du kan skapa något decimaltal mellan givna tal. Ex. större än 0,5 men mindre än 1.0 här finns det många rätta svar, t.ex. 0,6 0,75 0,88
Du kan skapa några decimaltal mellan givna tal. Ex. större än 35,1 men mindre än 35,2 här finns det många rätta svar, t.ex. 35,12 35,15 35,19
Du kan skapa flera decimaltal mellan givna tal. Ex. större än 46,005 men mindre än 46,02 här finns det många rätta svar, t.ex. 46,007 46,014
Problemlösning
Du kan påbörja att lösa ett problem.
Du kan lösa något problem.
Du kan lösa flera problem.
Resonemang
Du kan resonera på ett enkelt sätt med något matematisk begrepp.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt och använda flera matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: