Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2019-08-23 13:04 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 2 Bild Matematik NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad händer i naturen under de olika årstiderna och vad kännetecknar dessa? Vilka högtider har vi under olika årstider?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla sina kunskaper om vad som kännetecknar de olika årstiderna och olika biologiska sammanhang. Eleverna ska också få kunskap om årets högtider och traditioner. Eleverna ska också få skapa bilder med olika tekniker och material och på så sätt få presentera de olika årstiderna med bilder.

Arbetssätt

Vad är en årstid? Vilka årstider har vi? Varför tror du att vi har olika årstider?

Ta kort på ett träd vid alla fyra årstider för att kunna jämföra hur trädet förändras under året.

Faktatext om trädet vid alla fyra årstider.

Nedbrytningsprocesser i naturen

Näringskedjor

Fyra olika årstidstavlor, en för varje årstid.

Prata om årstiden, vädret och temperaturen när man går igenom almanackan regelbundet.

Se filmer om årstider, högtider och traditioner.

Bedömning:

Du ska visa att du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta/skriva/rita om typiska tecken på årstiden.
 • berätta/skriva/rita hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några djur och växters livscykler.
 • ge exempel på en näringskedja.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Läsår 2019-2020

 

Begreppslista:

årstid

lutning

jordklot

trädkrona

stam

näringskedja

nedbrytning

livscykel

temperatur

diagram

högtid

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: