Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ipad fodral

Skapad 2019-08-23 13:08 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Skapa ett eget Ipad fodral med eget uttryck och initialer.
Grundskola 6 Slöjd
Skapa och framställa ett Ipad fodral

Innehåll

Pedagogisk planering Ipad

 

Syfte och uppgift

·         Du ska framställa ett Ipadfodral utifrån en egen ide där du har gjort en planering på design och vilken storlek ditt fodral kommer att ha

 

Du ska utveckla

·         Din tanke

·         Din fantasi

·         Dina kunskaper

Dessa tre punkter ska samverka för att du ska nå ditt mål med din uppgift

 

 

De här förmågorna kommer du att visa i ditt arbete

 

·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och tekniker

·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·         Analysera och värdera din arbetsprocess med slöjdspecifika begrepp

·         Tolka det estetiska och kulturella uttrycket

 

 

Centralt innehåll

·         Planera en egen ide

·         Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·         Dokumentera och utvärdera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetet är slut

·         Planera en egen ide som har högre svårighetsgrad än tidigare

·         Följa en arbetsbeskrivning

·         Analysera och värdera ditt arbete med slöjspecifika begrepp

·         Klara av att bli klar med ditt arbete

 

 

Bedömning av arbete

·         Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·         Vilken kvalite ditt arbete har

·         Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

 

Uppgifter

  • Ipad fodral

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett **välutvecklat och väl genomarbetat** sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **väl** fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och **sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: