Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskapskrav för Svenska 2

Skapad 2019-08-23 13:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Kunskapskraven för Svenska 2 presenteras här i detaljerad och personlig form.

Matriser

Sve
Svenska 2

E
C
A
samtala och diskutera
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter ...
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt ...
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt ...
tala inför grupp
... samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
... samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
... samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
tala med struktur
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
använda presentationsteknik
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
anpassa till publiken
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Du har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Du har viss åhörarkontakt. .
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du har god åhörarkontakt.
hitta källor till dina texter
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor ...
skriva utredande text
Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
... och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
skriva argumenterande text
Med utgångspunkt från detta kan du skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan du skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
... och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
anpassa texten
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
citera, referera, följa normer
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
formulera dig i skrift
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
argumentera
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
diskutera litteratur
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor ...
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor ...
se samband med samhället
Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
... samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
... samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
grammatik
Du kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Du kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Du kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
språk i Norden
Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: