Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennhållare med saga som inspiration Åk 3

Skapad 2019-08-23 13:18 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
Eleverna kommer att arbeta med att skapa en pennhållare med inspiration från en saga. Genom delmomenten i arbetet så kommer eleverna få öva sig på att använda olika verktyg och maskiner.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Eleverna kommer att arbeta med att skapa en pennhållare utifrån en uppläst saga som inspirationsmaterial.

Uppgiften kommer att innehålla flera olika moment där eleverna får lära sig att använda nya verktyg och maskiner. 

uppgiften kommer att pågå under ca 7 lektioner á 80min. 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna ska påbörja uppgiften med att lyssna på en berättelse och sedan skissa på några olika förslag på hur deras pennhållare ska se ut. Pennhållaren kommer innehålla flera olika moment, bl.a. användning av pelarborr, såg och såglåda, olika sliptekniker, ytbehandling och sammansättning av flera delar i trä. Under arbetets gång så kommer eleverna att få handledning enskilt och i grupp för att klara av uppgiften.

Vad ska du lära dig?

 Eleverna ska under uppgiftens gång lära sig att arbeta med skisser, inspiration, verktyg och maskiner, sliptekniker och ytbehandling. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: