Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya handelsvägar och tidig kolonialism

Skapad 2019-08-23 13:22 i Balingsnässkolan Huddinge
Nya handelsvägar och kolonialism
Grundskola 7 – 9 Historia
Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet upptäcktes nya handelsvägar vilket gjorde att det för första gången fanns förbindelser som knöt samman hela jordklotet till en enda värld. Upptäckterna kom också att leda till kolonisering av "den nya världen". På bilden ser du en av huvudaktörerna under den här perioden, Christofer Columbus.

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet mellan v. 35-38. Det kan tyckas långt, men det kommer att gå bort en del lektioner vid paddlingen, friluftsdag och utvecklingssamtal. 

Arbetssätt

Genomgångar, läroboken och digitalt eller analogt arbetsmaterial. 

Det mesta du kan behöva i faktaväg finns på s 100-113 i Impuls historia 1-3, men vi kommer att fylla på med saker från filmer och genomgångar.

Under arbetets gång kommer vi att träna på att reflektera kring frågor ensam, i par och i klass (EPA-metoden), vi kommer att träna på att skriva "intext", exitnote, analysera bilder, dörrförhör, brainbreak samt lite annat smått och gott vad gäller rutiner. 

Bedömning och betygssättning 

Arbetsområdet examineras genom ett skriftligt prov. Provet är planerat till torsdag v 38 (19/9), med möjlighet för de som verkligen behöver att komplettera muntligt på läxhjälpen samma eftermiddag.

Förutom det skriftliga provet kan även information som jag fått under lektionerna användas för att underbygga ett betyg, även om huvudsyftet med lektionerna är att träna snarare än att visa upp.

Av de betygskrav som finns med i matrisen är källanvändning det vi kommer arbeta minst med. Det kravet kommer inte att prövas den här gången, men jag vill ändå ha med det i matrisen för att du ska se att det finns.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Nya handelsvägar och kolonialism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Ny aspekt
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: