Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa bokstäver

Skapad 2019-08-23 13:49 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
skapa och framställa sina initialer med hjälp av lämpliga material och tekniker
Grundsärskola 6 – 9 Slöjd
Skapa sina initialer med hjälp av olika material

Innehåll

Pedagogisk planering monogram

 

Syfte med uppgiften

 

·         Du ska framställa dina initialer med hjälp av lämpliga verktyg

·         Du ska utveckla dina kunskaper där tanke, fantasi och handling samverkar

·         Du ska under arbetets gång beskriva hur du leder ditt arbete framåt med hjälp av text och foto

 

De här förmågorna utvecklar du i ditt arbete

·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

·         Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med kvalite och miljöaspekter

·         Analysera och värdera ditt arbete

·         Tolka slöjdföremålets kulturella och estetiska uttryck

 

Centralt innehåll

·         Planera en ide med hjälp av lämpliga hjälpmedel

·         Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·         Göra egna skisser men också använda litteratur

·         Dokumentera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

 

·         Göra en egen ide som är svårare än tidigare

·         Följa din planering

·         Documentera ett arbete digitalt med foton och text

·         Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·         Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·         Vilken kvalite ditt arbete har

·         Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

 

Uppgifter

 • skapa egna bokstäver

Matriser

Sl
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Skapa genom bild och slöjd.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att framställa bilder och slöjdföremål.
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Skapa genom musik
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden
Eleven kan sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att använda olika tekniker, redskap/verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Välja och använda olika instrument,ljud och rörelser.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på färger och former och hur de påverkar arbetet.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att se på bilder/föremål och att berätta vad de ser. .
Eleven deltar i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
Eleven undersöker och beskriver vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven deltar i att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven undersöker och beskriver hur musik kan påverka individen.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: