Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buffé på Ängen

Skapad 2019-08-23 14:40 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Ängen får barnen träna på att bli självständiga och att ta eget ansvar när det kommer till sin måltid. En förberedelse inför skolan där barnen får ta mat själva och balansera sin tallrik till bordet. En återkommande aktivitet när buffén öppnar upp till frukost, lunch och mellanmål. Barnen uppmuntras att smaka på maten som serveras och kan hämta mer när man ätit upp.

Innehåll

BAKGRUND

Lunchbuffén är ett återkommande tillfälle för barnen att träna sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Att ansvara för det man lägger upp på sin tallrik blir en förberedelse inför skolan där barnen äter i matsal och lägger på egen mat på tallriken.

Många barn vill inte sluta leka eller städa upp för att gå att äta. Leken har en stor betydelse för barnen i sin utveckling och i sitt lärande. Istället för att avbryta dem i leken eller be dem städa för att sedan påbörja en ny lek så kan barnen fortsätta leken efter avslutad måltid.

MÅL

Syftet är att barnen ska utveckla en självständighet och tillit till sin egen förmåga, samt utveckla ett eget ansvar.

Syftet är att leken ska kunna fortsätta utan avbrott. Barnen ska också få en möjlighet att ta eget ansvar gällande att gå och äta när de känner att de är färdiga med leken och känner sig hungriga.

Vi tror också att detta kan medföra ett större lugn i barngruppen då de barn som leker har en närvarande pedagog med sig samt att de barn som äter får möjlighet att äta i sin takt och inte heller behöver vänta in att någon mer ska bli klar. Barnen äter i olika takt. De barn som behöver tid har en lång tid på sig att äta medan de som har svårt eller blir klara tidigt får gå tillbaka till sin lek.

METOD - GENOMFÖRANDE

Buffén dukas upp till frukost, lunch och mellanmål. Inför varje måltid tilldelas barnen kölappar med ett nummer som visar när det är dags att komma till buffén. Under frukosten och mellanmålet delas kölapparna ut till barnen under deras lek. När deras nummer ropas upp kan de pausa leken en stund, komma och äta för att sedan fortsätta.

Under lunchbuffén tilldelas barnen kölappar i slutet av samlingen. Några barn åt gången går och ställer sig i matkön, för att minska konflikter och trängsel i ledet.

DOKUMENTATION

Vi observerar hur barnen tar till sig detta, skriver anteckningar, fotograferar, intervjuar barnen om deras upplevelser kring matsituationen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Buffésituationen utvärderas kontinuerligt. När vi upplever att den behöver utvecklas reflekterar vi kring det vi ser och upplever i barngruppen och gör förändringar utifrån det. Vi pratar med barnen för att se hur de upplever det nya sättet. Efter det gör vi en analys på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: