Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Matematik åk 7, Taluppfattning och tals användning HT19 (v.34-42))

Skapad 2019-08-23 15:01 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
”God taluppfattning visar sig ofta i form av en förväntan att tal är meningsfulla helheter och att hanterandet av tal och resultat har betydelse och mening.” (Reys et al., 1995)

Innehåll

 

 

Centralt innehåll

  • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Ämnesspecifika begrepp (Taluppfattning)

·         Naturliga tal, jämna tal, udda tal, primtal, delbarhet, negativa tal, olikhetstecken, rationella tal, bråkform, blandad form, decimalform, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 

 

 

Tidsplan i tabellform:

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

34

Repetition från mellanstadiet

Repetition från mellanstadiet

Repetition från mellanstadiet

Repetition från mellanstadiet

35

Fördiagnos

Fördiagnos

 

Uppstart kap 1

1.1 Naturliga tal

36

Uppsamling

Läxa 1

 

1.2 Numeriska uttryck

1.3 Hela tal

37

Uppsamling

Läxa 2

1.4 Rationella tal

 

1.5 Räkna med bråk

38

Uppsamling

Läxa 3

1.6 Multiplikation

och division

 

1.7 Division med stora och små tal

 

39

Uppsamling

Läxa 4

1.8 Avrundning och överslagsräkning

Blandade uppgifter

 

40

Uppsamling

Diagnos Kap 1

Träna Tal / Utveckla tal

Träna Tal / Utveckla tal

 

41

Uppsamling

Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

 

Förmågorna i fokus

42

Uppsamling

Repetition + Övningsprov

Prov Kap 1

Prov Kap 1

43

Nästa moment

Nästa moment

Omprov Kap 1

(endast vid behov)

 

Omprov Kap 1

(endast vid behov)

 

 

Läxa

Läxan lämnas in enligt planeringen. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet.

Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 


Arbetsform

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

·         Matematik X. Undvall et al. Liber. 2017. kap 1, s.6-65

·         Arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

·         Skriftliga prov

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Veckoplanering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: