Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kiosken!

Skapad 2019-08-23 15:08 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Om trender i litteraturen genom tiderna. Författare påverkas av den tid och den miljö som de lever i och skriver kanske böcker som endast passar den tidens läsare. Deras böcker är dömda att falla i glömska och försvinna. Men så finns det böcker som läses om och om igen och som aldrig tycks bli omoderna. Liksom vålnaden i Shakespeares drama Hamlet så vägrar de att dö och roar och oroar generation efter generation. Vi brukar kalla dessa odödliga böcker för klassiker och flera av dem får du lära känna i det här arbetsområdet och hur de har påverkat dagens litteratur.

Innehåll

 MÅL

Känna till de olika tidsepokerna, vad de kännetecknas av och vilken litteratur som skrevs. 

 ARBETSFORMER

Lektionerna kommer att innehålla föreläsningar, läsning av texter, samtal/diskussioner och eget skrivande (tre uppgifter).

  BEDÖMNING

Muntliga samtal/diskussioner i klassrummet samt inlämning av texterna (inlämning i classroom).

Uppgifter

 • Deadline måndag v.41: svenska (litteraturhistoria)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: