Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grönas teamplan 2019-2020

Skapad 2019-08-23 15:42 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2019-2020

 • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

Vi är färdiga med inskolningarna. Det har gått väldigt bra. Barnen börjar känna sig trygga, med oss pedagoger och de andra barnen.

Vi är ett nytt arbetslag. Det är en process att lära känna varandra, detta är något som tar tid men vi är på god väg.

v.33 hade vi reflektion med Anna. Vi samtalade om våra rutiner, vilket ansvar man har och våra ansvarsområden samt schema. Det ska bli tydligt för barnen, oss pedagoger o vårdnadshavare. 

vi börjar landa och känner att barnen kommit "till ro" så vi börjar planera framöver ang det pedagogiska. Vi har kommit fram till att vi bla ska arbeta med temat "djur". Vi kommer börja med ett djur för att lära oss och fördjupa oss kring detta djur, allt eftersom byter vi djur. Vi kommer dela in oss i grupper om 3, där vi lär oss mer om djuret på olika sätt. Detta tänker vi att vi gör på torsdagar.

 

Måndag: Gå iväg/utflyckt (detta gäller då det passar verksamheten)

Tisdag: dela in oss i grupper (syfte-mindre sammanhang). Läsa bok.

Onsdag: Planering, Delbar kommer.

Torsdag: Dela in oss i grupper (arbeta med djuret) Camilla saga/ute, Jasmin skapa, Karine teater/musik?

Fredag: Dela in oss i grupper (syfte-mindre sammanhang hållbar utveckling)

 

Samling: 

- veckans tecken (den som är mellan måndag bestämmer). Vi kommer försöka använda oss av ett föremål, bild, eller ett fysiskt ting så att barnen ska förstå bättre.  Vid presentation av ett djur kommer vi även att visa hur man gör teckenet för aktuellt djur. 

- dagar, antal barn, namnsång,

- tisdagar mini-röris 

 

 

Hur arbetar vi idag med hållbar utveckling i vår undervisning ute och inne som vi vill ta med oss framåt?

Vi går 1 gång i veckan och slänger återvinning med barnen. (soppsamlarmonster) Den som har skiftet Sen på måndagar går med barnen till återvinningen (pappis, plastis, kompostina) den som är sen får välja när under dagen.

Vi går varje dag o slänger kompost o skräp med barnen i den mån det är möjligt.

Vi tänker vi skall göra en planka med olika föremål att gräva ner under jorden så tar vi upp dem efter ca 1 månad så får barnen se vad som hänt.

maskarium har vi lånat av orange som vi skall använda oss av för att visa på för barnen denna process (kompost)

Vi kommer samla på oss material som redan finns antingen på avd eller i naturen för att skapa med detta för att tänka på hållbar utveckling.

Vid handtvättning, inte slösa på tvål och papper. detta kommer vi att arbeta med extra mycket under hygien veckan. Vi arbetar givetvis med detta dagligen.

Göra barnen förstådda med att de skall vara rädd om leksaker som vi använder både inne och ute.


 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

dans och musik
Fordon
Skapande (t.ex när vi har degat har mångat barn velat delta)
Djur
Vara utomhus

tecken som stöd

samling

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 

Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Våra prioriterade mål är att:

vi skall fokusera på bokläsning, 1 gång i veckan (gå till fsk bibliotek så barnen får förståele man kan låna av varandra, behöver ej köpa nya (hållbar utveckling)

Vi skall dela in oss i grupperna (lila,orange,röd) ca 3 ggr i veckan.

arbeta mycket med att barnen skall känna trygghet o veta hur man är en bra kompis (social hållbarhet)

tema - djur (vara rädd om djur/natur hållbar utveckling)

 

-Lära sig mer om djur, vilka djur finns? vart lever dom? (maskarium kretsloppet) kategorisera djuren. DE skall få uppleva detta med flera av sina sinnen.. skapa med händerna, kroppen, läsa sagor, sjunga sånger osv. få förståelse för att allt hänger samman, människa/djur/natur.

- Vårat "lilla rum" kommer vara kopplat till vårat tema om djur. Inne i rummet ska vi sätta upp ett träd och en brevlåda, vi kommer använda oss av material som finns redan på avd (hållbar utveckling). Vid varje utbyte av djur ska vi pedagoger stoppa ner något i brevlådan som ska respresentera nästa djur. Kan vara en bild, gosedjur, saga. Vid varje tillfälle väljer vi ett barn som får plocka ut djuret ur brevlådan. Djuret kommer under hela perioden bo i trädet .

Samling:

Veckans tecken (språk)

mini-röris (fysisk aktivitet, kroppskoordination, rumsuppfattning m.m)

veckosång

Hur många är vi? (matematik)

 

 

 

 

 

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?

 

 

 

 - "förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur..."

 - "skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling"

 

 - "får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen"

 - "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen. 

 

 

 - "förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.." - ekologisk och miljömässig hållbarhet.

Vi vill att barnen skall få mer förståelse för hur djur o människa hänger samman, lära sig om de olika djuren, vart de lever? vad de äter etc? vad de bor? namnge olika djur, hur de låter osv.

 

  - "skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling" - ekonomisk hållbarhet

Vi vill att barnen skall förstå att vi skall ex äta upp våran mat, ej bra att slänga, ta inte för mycket papper när vi torkar oss, när vi ska måla inte slösa på papper (målarblock till varje barn?) Vi samtalar med barnen om detta dagligen. På fredagar ha extra fokus på hållbar utveckling genom ex pyssla med skräp vi hittat? eller pyssla med material som redan finns på avd, ex gammal kartong, natur material såsom kottar, rönnbär etc.

 

- "får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen", - social hållbarhet

Vi vill och skall arbeta med hela tiden i barngruppen att alla skall få känna sig sedda trygga. ex vid samling sjunger vi varje morgon en namns sång, vi räknmar Alla barnen-. alla är viktiga, hur är vi mot varandra, lyssnar på varandra .

- "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter." - social hållbarhet o ekonomiska hållbarhet

Vi vill att barnen skall erbjudas en miljö där de får läsa tillsammans med oss, känna gemenskap, lära sig vänta på sin tur om en kompis pratar, lära sig lyssna på andra, ,våga fråga, förståele för vara rädd om böcker, bibliotek(ej köpa nya böcker, barnen få förståelse man kan låna av varandra)

 

 

 

 

 

 

 

Välj ett eller flera prioriterade områden i likabehandlingsplanen som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där likabehandlingsplanen är levande i verksamheten. 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)

Hållbar utveckling - fredagar, pyssel med skräp, återvunnet material ex (i våra grupper lila, orange, röd) (alla ansvarar)

Bokläsning - specifikt tisdagar, i våra grupper efter samlingen (alla ansvarar)

Hur vi är mot varandra - Dagligen

Djur/natur - specifikt torsdagar, i våra grupper efter samlingen

 

MÅN: gå iväg/utflyckt. Några barn källsorterar med den som har sena skiftet

TIS: mini-röris (samlingen) o våra grupper (BOK-DAG, Läsa) vi delar in oss efter samlingen i våra grupper o läser med barnen, därefter utgång.

ONS: Planering - utomhus / Delbar

TORS: delar in oss i grupperna. (DJUR/NATUR)

FRE: våra grupper . hållbar utveckling


- Vi ska ha 3 fasta grupper. Grupperna ska vara döpta efter färger. Lila, röd o orange

AKK - tecken som stöd (dagligen, extra fokus vid samling, introducerar varje måndag "veckans tecken")

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?

- Veckobrev skrivs varje vecka o skickas ut på måndagar eller onsdagar (Camilla o Jasmin?)

- dokumentation på väggarna. skriva ut bilder från verksamheten, "Våran verksamhet" "vad gjorde vi i april?"


- Dokumentera arbetet i smågrupperna. (Alla ansvarar - har en speciell ipad för dokumentation)

- Vid gruppaktivitet har man som pedagog eget ansvar att dokumentera. I större sammanhang har alla ansvar.

- veckobrev skrivs när det finns tillfälle ex, vår planeringstid o på reklektionstiden när barnen sover?

- Ibland sätta upp barnens alster på väggarna i barnens höjd så de ex kan samtala kring vad de gjort.

 

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar?

vi skriver i SKA-hjulet på onsdagar då vi har våra planeringar, Jasmin o Camilla skriver.

- Vart är vi?/Hur blev det?

- Vart ska vi?

- Hur gör vi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

* aktiviteter, barnens vardag, process, barnens utveckling. barnens lärande synligt genom dokumentation (bilder, lärlogg, video).

* spindel fakta utvecklat. vi har hört dom säga att ex spindel 8 ben, färger lärde vi dom, nu nämner de färgerna , föräldrar nämner barnen lärt sig o benämner hemma.  framåt-spindel projekt framåt (skicka hem spindel till varje barn o barnet ska få göra nått med spndeln o föräldern få ta kort-mål lyfta jaget o känna sig viktiga, inkludera föräldrar.).

* musik, sånger, spindel, pyssel. sjungt, lärt sig saker. vi vet de genom dokumentation, video, lärlogg. när vi satte upp spindedlar i miljön mörkte vi barnen de gick fram no benämner vid färger.

* mindre framgångsrikt våra veckoaktiiteter, såhär tänker vi framåt:

MÅN: gå iväg/utflyckt. Några barn källsorter.

TIS: mini-röris (samlingen) o våra grupper (BOK-DAG, Läsa) vi delar in oss efter samlingen i våra grupper o läser med barnen, därefter utgång.

ONS: Planering - utomhus / Delbar

TORS: "redovisning" spindel hemma. (DJUR/NATUR)

FRE: våra grupper . hållbar utveckling

 

 

 

 - "förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.."

 - "skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling" - ekonomisk hållbarhet

- "får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen", - social hållbarhet

- "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter." - social hållbarhet o ekonomiska hållbarhet

Vi vill att barnen skall erbjudas en miljö där de får läsa tillsammans med oss, känna gemenskap, lära sig vänta på sin tur om en kompis pratar, lära sig lyssna på andra, ,våga fråga, förståele för vara rädd om böcker, bibliotek(ej köpa nya böcker, barnen få förståelse man kan låna av varandra)

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: