Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-08-23 15:54 i Ornäs skola Borlänge
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
De fem världsreligionerna. Under höstterminen, v34-45, kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism, i ämnet religionskunskap.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

Under höstterminen i sexan kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism, i ämnet religionskunskap.

Att lära sig mer om världsreligionerna, vad som förenar och vad som skiljer dem åt. Några viktiga delar ur varje religion är till exempel tron på gud/gudar, helig skrift, gudstjänstlokal, ritualer, levnadsregler och viktiga högtider. 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om

 • Likheter och skillnader mellan religionerna och resonera kring dessa.
 • Hur olika religioner påverkar människors  liv.
 • Vilka traditioner som finns inom olika religioner.
 • Ämnesspecifika ord och begrepp.

 

Arbetssätt:

 • Diskutera
 • Läsa
 • Arbeta med instuderingsfrågor
 • Titta på faktafilm
 • Faktasökning och fördjupning
 • Grupparbeten och tvärgruppsredovisningar
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Symboler, heliga byggnader och böcker
Du har grundläggande kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett välutvecklat sätt.
Religionernas syn på livet-döden
- likheter-skillnader linjär/cyklisk livssyn
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden.
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden och vad som händer efter döden enligt några av religionerna.
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden och vad som händer efter döden enligt de fem religionerna.
Ritualer/levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om ritualer/ levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Kunskap om religionerna
-samband, jämföra, diskutera likheter/skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Ämnesspecifika ord
Du använder ett fåtal ord som är specifika för arbetsområdet.
Du använder flera ord som är specifika för arbetsområdet.
Du har ett varierat ordval som är specifikt för arbetsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: