Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturarbete: Alex Dogboy

Skapad 2019-08-23 17:00 i Ornäs skola Borlänge
Under Ht19 kommer eleverna få specifik träning i läsförståelse utifrån att vi gemensamt kommer läsa Alex Dogboy av Monica Zak. Kopplat till det kommer eleverna få arbeta med olika typer av läsförståelseuppgifter enskilt, i par och i helgrupp.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att läsa Alex Dogboy under höstterminen gemensamt. Vi kommer att läsa på många olika sätt samt diskutera bokens innehåll.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Genom att göra sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar visar eleven läsförståelse.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, struktur och viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
 •  
  Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Eleven kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Det här ska vi göra

I undervisningen kommer vi gemensamt läsa boken "Alex Dogboy" av Monica Zak och sedan arbeta med tillhörande läsförståelseuppgifter. Planen är att till så gott som varje kapitel arbeta med en variation av läsförståelseuppgifter för att fånga hela vidden av vad det innebär att förstå en text. En del uppgifter kommer vara enskilda, andra i par och några i helgrupp. Min förhoppning är att de olika uppgifterna också ska erbjuda eleverna en variation av uttryckssätt.  

  

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Observationer under lektionerna
Diskussioner i helgrupp
Paruppgifter som redovisas på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Alex Dogboy

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. .
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Skriva texter
Skriva texter Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: