👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2019-08-23 18:51 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Planering i svenska för årskurs 1.

Innehåll

I svenska i årskurs 1 kommer du att träna på:

- att skriva enkla texter både för hand och på ipad.
- att förstärka dina texter med hjälp av bilder
- att läsa och skriva enkla texter med hjälp av ljudningsstrategi och helordsläsning
- läsförståelse genom olika lässtrategier, t.ex. ta hjälp av bilder, läsa om svåra ord, ställa frågor och sammanfatta och återberätta det som lästs.
- att samtala och resonera om innehållet i det du läst och jämföra detta med dina egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska åk 1

Bedömningsmatris.

På väg mot godtagbara kunskaper åk 1
Godtagbara kunskaper åk 1
Läsa och skriva:
Alfabetet och alfabetisk ordning
Du kan med stöd namnge bokstäverna i alfabetet och ange deras ordning.
Du kan namnge bokstäverna i alfabetet och ange deras ordning.
Läsa och skriva:
Sambandet mellan ljud och bokstav
Du kan med stöd koppla ihop ljud och bokstav.
Du kan koppla ihop ljud och bokstav.
Skriva enkla texter för hand och på iPad.
Du kan med stöd skriva enkla texter för hand och på iPad.
Du kan skriva enkla texter för hand och på iPad.
Förstärka dina texter med hjälp av bilder.
Du kan med stöd göra din text tydlig med hjälp av bilder.
Du kan göra din text tydlig med hjälp av bilder.
Använda ljudningsstrategi och helordsläsning.
Du kan med stöd använda dig av ljudningsstrategi och helordsläsning när du läser.
Du kan delvis använda dig av ljudningsstrategi och helordsläsning när du läser.
Läsförståelse genom olika lässtrategier.
Du kan med stöd använda dig av olika lässtrategier för att förstå det du läser.
Du kan använda dig av olika lässtrategier för att förstå det du läser.
Samtala och resonera.
Du kan med stöd samtala och diskutera om innehållet i det du läst och jämföra detta med dina egna erfarenheter.
Du kan samtala och diskutera om innehållet i det du läst och jämföra detta med dina egna erfarenheter.