Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundkemi

Skapad 2019-08-23 19:35 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Här lär man sig kemins grunder. T.ex. att beskriva ämnenas färg, pH- värde, lukt och kokpunkt, om ämnen leder ström osv. Kemi handlar om att undersöka kemiska reaktioner.

Innehåll

Ämnesområde: Grund kemi (kapitel 1) i Kemi direkt 

Laborationsansvar: Thomas Tindemark, mail: thomas.tindemark@edu.stockholm.se

Teoriansvarig:Toyoko Axell, mail: toyoko.axell@edu.stockholm.se

Planerade period: 8 veckor 

Arbetets utförande: Laborationer, teorigenomgångar, läxförhör samt övningar 

Redovisningsform: Laborationsrapport, läxförhör, oförberedda test samt ett skriftligt prov 

 

Planering 

Vecka 34: Eleverna besöker laborationssalen 

Vecka 35: Kemi förr och nu, säkerhet och farosymboler (sida 4 - 9). 

                 Teoridelen: säkerhetsgenomgång, materialgenomgång, visning av brännare

                 Laboration: Brännarkörkort (Läxförhör om säkerhetsregler)

                 Läxa: Säkerhetsregler

Vecka 36: Periodiska systemet, rita olika atomer och molekyler (sida 10 - 13)

                Teoridelen: Vad är allt uppbyggt av? Atom, grundämne, skriva grundämnen till exempel H = väteatom

                Molekyl, kemisk förening

                Laboration: Rita atomer från periodiska systemet, laborera magnesium, genomgång och lära sig att      skriva en labbrapport

                Läxa: Grundämnen, laborationsrapport

Vecka 37: Fasövergångar (sida 14 - 17)

                Teori: Fasövergångar, till exempel fast, flytande, gas. Densitet 

                Laboration: Koka en isbit, genomgång, laborationsrapport

                Läxa: Laborationsrapport

 Vecka 38: Blandningar och separation ( sida 18 - 27)

                 Teori: Blandningar och separation

                 Laboration: Mättad lösning i kallt och varmt, sand och salt, filtrering, indunstning, sedimentering och destillering

                 Läxa: Laborationsrapport

Vecka 39: Ämnen förändras och det brinner (sida 28 - 33 & 34 - 39)

                 Teori: Ämnen förändras och det brinner 

                 Laboration: Brandtriangeln, syre, bränsle, värme, kvävning, lämpning och kylning

                 Läxa: Laborationsrapport, Göra E, C, A frågor med svar

Vecka 40: Syror och baser (sida 64 - 70)

                 Teori: Syror och baser, pH, indikator samt SIV

                 Laboration: Surt, neutralt, basiskt och indikatorer 

                 Läxa: SIV och pH- värde

Vecka 41: Luft och vatten, repetition (sida 46 - 59)

                Teori: Luft och vatten, repetition

                Laboration:Repetition inför prov

                Läxa: Prov

Vecka 42: Läxa: Laborationstest 

 

 

Uppgifter

 • Grundämne nr 1 - 30

 • Farosymboler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Grundkemi

Rubrik 1

E
C
A
Formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar
Formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar
Formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar
Till viss del för diskussionerna framåt genom att fråga och argumentera
För diskussionerna framåt genom att fråga och argumentera
För diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem genom att fråga och argumentera
Söka naturvetenskaplig information från olika källor och för enkla och till vis del underbyggda om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Söka naturvetenskaplig information från olika källor och för utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Söka naturvetenskaplig information från olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla redovisningar med viss anpassning
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade redovisningar med relativt god anpassning
Kan använda information på ett väl fungerande sätt för att skapa utvecklade redovisningar med god anpassning
Bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att systematiskt arbeta utifrån
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som efter bearbetning går att arbeta systematisk utifrån
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån
Använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Använder utrustning på ett säkert, effektivt och ändamålsenligt sätt
Jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier
Jämföra resultat och dra slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier
Jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier
Enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på förbättringar
Utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på förbättringar
Väl utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till nya frågeställningar att undersöka
Enkla dokumentationer, tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Utvecklade dokumentationer, tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Väl utvecklade dokumentationer, tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Grundläggande kunskaper i ämnet ( biologi/ kemi/ fysik). Visar genom att ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp
Goda kunskaper i ämnet ( biologi/kemi/fysik). Förklarar och visar på samband med relativt god användning av begrepp
Mycket goda kunskaper i ämnet ( biologi/ kemi/ fysik). Förklarar och visar på samband genom något generellt drag med god användning av begrepp
Visar på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling. Kan identifiera enkla samband i naturen. Ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter.
Fördelar/begränsningar på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling. Kan identifiera förhållandevis komplexa samband i naturen. Förklarar och visar på samband av några centrala naturvetenskapliga upptäckter
Olika perspektiv på fördelar/ begränsningar på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling. Kan identifiera komplexa samband i naturen. Förklarar och generaliserar samband av några centrala naturvetenskapliga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: