Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2019-08-23 21:35 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om följande… • hur politiska ideologier och hur gränserna i det svenska partisystemet har utvecklats • Om Sveriges politiska system med, riksdag, regering, landsting, kommuner och EU. • Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. • Sveriges grundlagar.

Innehåll

 

Syfte med arbetsområdet:

 

Undervisningen i samhällskunskap syftar till att ge eleverna möjligheter till att utveckla kunska­per, om hur människan och samhället påverkar varandra. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får kunskaper om, och förmågan att reflektera över grundregler som står för ett demokratiskt samhälle.

 

Centrala begrepp

 

Politik                                             Grundlag                         Ideologi                             

 

Republik                                         Regering                         Konservatism

 

Monarki                                          Riksdag                           Liberalism

 

Parti                                                Kommun                         Socialism

 

Majoritet                                        Minoritet                          Mandat

 

Rösträtt                                         Styrelseskick                    Folkomröstning

Statschef/statsminister                Regeringsformen             EU

 

 

Lektionsplanering:

 

Här följer ni planeringen för arbetet; Så styrs Sverige i samhällskunskap

 

Vecka

 Lektion: 1

 Lektion: 2

Lektion: 3

34

Introduktion om ämnet samhällskunskap

 

Repetition från åk 7

Repetition från tidigare årskurser:

·       Vad är en demokrati för dig?

·       Hur ser ditt drömsamhälle ut?

Diskussion & reflektion i mindre grupper.

Introduktion om arbetsområdet:

”Så styrs Sverige”

Centrala begrepp

·       Vad kommer du att få lära?

·       Vilka kunskaper kommer du behöva visa förståelse för?

35

Introduktion

”Politiska system”

·       Genomgång

·       Lärobok: s.172–177

 

 

 

Demokrati

Vad är kraven för att ett land ska räknas som en demokrati?

·       Genomgång

·       Lärobok: s.179–189

 

Arbetsuppgifter: 1-6

Exempel på olika styrelsesätt

Ideologier & partier: Hur hänger det ihop?

·       Genomgång

·       Lärobok: s.188–195

 

Arbetsuppgift: Om ideologier

36

Riksdagspartier

·       Genomgång

·       Lärobok: s.194–195

·       Faktahäfte om riksdagens partier

 

Arbetsuppgifter: 7-18

Övriga arbetsuppgifter

37

Så här styrs Sverige

Vem ska besluta om vad?

·       Genomgång

·       Läroboken: s. 198-200

Övriga arbetsuppgifter

 

Sveriges grundlagar

Om regeringsformens betydelse.

·       Genomgång

·       Läroboken: s. 201-204

Övriga arbetsuppgifter

Val i Sverige

 

Vem får rösta?

 

Rösträttens betydelse

 

Genomgång

 

Läroboken: s. 205-210

Arbetsuppgift: Om valdeltagandet

 

38

Skillnaden mellan riksdag och regering.

Skillnad mellan kommun och landsting.

EU:s roll

Lärobok: 211-229

Övriga arbetsuppgifter

Arbetsfrågor:

39

  ”Vilka har makten i Sverige?”

  • Media/Sociala medier
  • Företag
  • EU
  • Offentliga personer (rika och berömda)

40

Genomgång av

Provuppgiften

 

Repetition

& Sammanfattning

Vi besöker Riksdagen

 

 

Repetition

& Sammanfattning

 

41

 

 

Repetition

& Sammanfattning

 

Prov del 1

 

(se målformulering)  

Prov del 2

 

(se målformulering)

 Till lektionen på fredagar förväntas du kunna svara på nutidsfrågor. Frågorna bygger på aktuella händelser/nyheter från vår omvärld. Rekommendationen är att du minst två gånger i veckan tittar på ett nyhetsprogram som förberedelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Så styrs Sverige – arbetsuppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: