Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror

Skapad 2019-08-23 22:05 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Undersöka myran och dess hus

Innehåll

Mål

Här skriver ni de läroplansmål som ni valt.

Bakgrund

Innan första besöket i skogen för terminen pratade några barn om att de ville se om myrorna hade vaknat. Barnen berättade att de förut tagit med olika frukter som myrorna fick och att de ville göra det igen. Tillsammans på samlingen valde barnen ut de frukter som de vill mata myrorna med, vid besöket ställde barnen en hel del frågor som t.ex vad äter myror? Hur många ben har dom? De pratade även om deras hus, myrstacken. 

Arbetssätt/Undervisning. 

Vi fortsätter besöka skogen en gång i veckan. 

Vi startar alltid skogsbesöket med ett besök vid myrstacken, ibland har vi med oss mat och ibland inte. 

Vi undersöker myrorna i våra förstoringsburkar och i webbägget. Vi undersöker myran efter barnens frågor, just nu är det kring myrstacken och hur myran ser ut. 

Vi tar också med arbete kring myrorna in på förskolan. Vi tänker att vi ska bygga en egen myrstack, måla egna myror, vi läser om myran och myrstackar på vilan, vi tittar på egna och andras filmer om myran och vi lyssnar in vad barnen är intresserad av och skapar då nya undervisningstillfällen. 

I detta arbete får vi in estetik genom målning, bygg och konstruktion i bygget av myrstack, matematik i antal på flera olika sätt, språk genom högläsning om myror och samtal/ diskussioner/reflektioner kring arbetet. Vi får också in hållbar utveckling genom att vi pratar om sambandet mellan människan och naturen, om att vara rädd om levande varelser och naturen, ???????

 

Uppgifter

Besök vid myrstacken

Bygga en egen myrstack

Måla myror

Titta på filmklipp om myror

Vi har lånat och köpt böcker om myror, barr och myrstackar. 

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: