👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld

Skapad 2019-08-24 08:34 i Fridas Hage Tjörn
I det här temat kommer du att få undersöka olika platser i världen och hur barn har det där. Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna. Du kommer också att få lära dig lite om kartan.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska Musik
Vi kommer att bekanta oss med de olika världsdelarna och världshaven. Du kommer få lära dig hur en karta ser ut och fungerar. I musiken kommer vi att sjunga och lyssna på sånger från olika delar av världen.

Innehåll

Arbetssätt

Vi ska titta på olika slags kartor och du ska få träna dig på att avläsa dem.

Vi ska lyssna på musik och sjunga sånger från andra länder.

Vi ska lyssna på berättelser/sagor från andra länder.

Vi ska titta på film.

 

 Mål

Målen med temat är att du:

- ska kunna kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.

- namn och läge på världsdelarna.

- kunna skilja på kontinent och världsdel.

- känna till några länder och platser som har betydelse för dig.

- ska förstå vad en karta är och hur du kan använda den.

- får en uppfattning om hur barn har det i andra länder.

- ska få sjunga och lyssna på sånger och musikstilar från olika delar av världen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 

att du kan hitta Sverige och något annat land på kartan.
att du känner till världsdelarna och världshaven.
att du kan berätta om hur barn har det i andra delar av Sverige och i något annat land.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3