Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT21 Grade 9 Unit 1: Crime and Punishment

Skapad 2019-08-24 09:14 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Engelska
Justice and moral can be seen from different perspectives and vary from person to person and from society to society.

Innehåll

Concepts and Questions

Global Context: Fairness and Development

Key Concepts: Perspective

Related Concepts: Point of view and self-expression

 

Inquiry Questions

·       Why do some people become criminals?

·       Will people improve after their penalty?

·       What kind of penalties are there in the world?

·       Why is it exciting to read or watch TV-programs that concern crimes?

·       Should the death penalty be abolished?

 

We will discuss different kinds of crime and punishments. We will read about famous crimes, criminals and prisons and later write an argumentative text. We will also watch a movie within the criminal theme.  

Combined with these activities we will do some grammar activities that concern passive structures and modal verbs. We will also practice listening and reading comprehension.

We will use google classroom and the weekly planner to get detailed instructions and documents.

Here is the link to the detailed planner https://docs.google.com/document/d/1huXSjUrqZXuXFjdrXwhdb_HUrHv00bVZl8l6Q4ukXqs/edit

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: