Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 6 Ht-19 Maskinsömnad/Förkläde

Skapad 2019-08-24 10:54 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Varje mästerkock/ Grillmästare/bagare/konditor behöver ett förkläde. Vilken funktion behöver de ha? Hur ska det se ut? Använd era kunskaper och er kreativitet för att designa och framställa en egen modell.

Innehåll

 

Under Höstterminen 2019

Tid v: 35-43

Ett fint förkläde är höstens första uppgift i textilslöjden.

Ladda för att sitta framför symaskinen och använda det du hittills har lärt dig.

Med applikation ger du ditt förkläde en unik design.

Du kommer genom det här projektet få möjlighet att träna på hur du kan förmedla och uttrycka dina idéer med hjälp av textila material och tekniker.

Syfte:

Syftet är att få en allsidig utveckling så att förmågor utvecklas, lösa problem , utveckla ett handlingsmönster och känna tillit till sin egna förmåga att utifrån en idéutveckling formge och framställa slöjdföremål och värdera.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi diskuterar tillsammans formgivning och funktion.
 • Alla kommer att tillverka sitt egna förkläde men kommer att få arbeta tillsammans då ni kan ta hjälp av varandra och kunna diskutera olika idéer och lösningsförslag.
 • Vi kommer att lära oss hur vi skapar uttryck i textila material.
 • vi kommer att lära oss applikationsteknik.
 • vi kommer att lära oss läsa och följa olika instruktioner för uppgiften och även lära oss vad nya ord och begrepp betyder och innebär.
 • vi har gemensamma genomgångar kring vissa moment och hjälpa varandra att förstå vad nästa steg innebär.

 

Vi skriver i loggboken för att planera och utvärdera eget lärande av arbetet och arbetsprocessen.

 

 

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Följa en muntlig/ skriftlig arbetsbeskrivning.
 • Göra egna idé - skisser på förklädes funktion, fickor och applikation.
 • Rita av mönster på mönsterpapper.
 • Klippa till tyget efter mönster.
 • Olika tekniker och slöjdspecifika begrepp som hör till arbetet.
 • Förstå vikten av att stryka med strykjärn för ett bättre resultat.
 • Ta ansvar för ditt arbete.
 • Värdera och utvärdera ditt arbete muntligt/ skriftligt.

 

 

Bedömning:

Dina förmågor bedöms utifrån nedanstående punkter.

 • Slöjdföremål och instruktioner.- Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet.
 • Graden av delaktighet i form av egna förslag, idéer , delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.
 • Använda redskap - Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och redskap.
 • Tillvägagångssätt - Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstagande och val.
 • Inspirationsmaterial - Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ .
 • Ge omdöme - Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat slutresultatet.
 • Tolka - Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler och färg.

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

Elev värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: