Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera med Python

Skapad 2019-08-24 11:08 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet ska du arbeta med att programmera i Python.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområdet kommer ni att bekanta er med Python (ett av många programmeringsspråk). Ni kommer få läsa om viktiga begrepp inom programmering, samt prova att skriva egen kod, skapa och testa egna program på olika svårighetsnivå. Syfte med detta arbetsområde är ni får fördjupa er i ett programmeringsspråk och lösa uppgifter på olika sätt genom att skriva egen kod i ett programmeringsspråk.

Vad ska vi lära oss?

Efter arbetsområdets slut ska du...

 • Förstå hur en dator läser och tolkar kod
 • Kunna grundläggande begrepp, funktioner och kommandon inom programmering
 • Ha förståelse för programmeringsspråket Python och förstå språkets betydelse för programmering
 • Kunna avläsa kod för enkla program och tolka dess syfte och funktion
 • Kunna skriva egen kod och lösa enkla uppgifter med programmering
 • Kunna felsöka och förbättra samt effektivisera egna program  

Vad kommer vi att lära oss?

I programmeringsspråket Python kommer vi att arbeta med...

 • Datatyper som nummer, strängar och listor
 • Variabler och operander
 • Inmatning och utmatning som input() och print()
 • Villkorssatser som if, elif och else
 • Repetitionssatser (loopar) som for() och while
 • Bryta och fortsätta loopar
 • Styra och reglera penselmodulen turlte()
 • Definiera egna funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Programmering

Problemlösningsförmåga

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Se problem att lösa
Identifiera problem som går att lösa med hjälp av programmering
Du har svårigheter att se lösbara problem och behöver mycket hjälp för att förstå och komma igång.
Du hittar oftast problem och försöker oftast fundera ut vad som behöver göras. Du arbetar med viss envishet och tålamod.
Du har en god förmåga att se lösbara problem och arbetar tålmodigt med att formulera dessa problem för att sedan kunna pröva olika lösningar.
Hitta lösningar
Utarbeta förslag till lösningar med hjälp av programmering
Du behöver hjälp för att hitta lösningar även till problem med mycket låg svårighetsgrad.
Du löser problem och/eller bidrar med lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du hittar välfungerande lösningar och bidrar med lösningsförslag på relativt komplexa problem.

Programmering genom stegvisa instruktioner

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kod och kommandon
Använda programmeringsmiljöns begrepp och uttrycksformer
Du behöver hjälp för att skriva program som är fungerande lösningar till enkla problem.
Du kan använda de vanligaste kommandona i Swift och med hjälp av dem skapa enkla program som i huvudsak fungerar.
Du kan använda och skapa egna kommandon samt skapa effektiva program med hjälp av till exempel loopar eller villkor.
Stegvisa instruktioner
Att styra föremål med programmering
Du har svårt för att styra ett föremål med hjälp av programmering i stegvisa instruktioner.
Du kan skriva stegvisa instruktioner som styr ett föremål på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skapa stegvisa instruktioner som effektivt styr ett föremål genom komplexa miljöer.

Analysera lösningar

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Välja och värdera lösningar
Analysera olika lösningar på problem utifrån ändamåls-enlighet och funktion
Du kan ännu inte värdera en lösning genom att hitta någon för- eller nackdel med den.
Du kan analysera en lösning i någon aspekt, till exempel effektivitet eller hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Du kan analysera olika lösningar på samma problem och värdera dem från olika aspekter, till exempel effektivitet och hur lätt lösningen är för någon annan att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: