Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Biologi,Fysik och Kemi

Skapad 2019-08-24 14:42 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 4 – 6
Vad är NO? Det står för naturvetenskapliga ämnen som Biologi, Fysik och Kemi. Dessa tre ämnen har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och vilkor.

Innehåll

1.Syftet och Mål.

1.2. Varför skall du lära dig om Biologi, Fysik och Kemi?

I Undervisningen i NO ämnena kommer Du att få lära dig Vad dessa ämnen är men  även ge Dig inblick i hur dessa ämnena har påverkat varandra genom tiderna. Du kommer att få fördjupade kunskaper om vår omvärld och utveckla förmågan att förstå din egen roll och din påverkan i vår värld. 

 

2. Läroplanen Lgr11.

Den berättar för dig om elev men även för dina lärare Vad som förväntas att du skall ha lärt dig och klarat av i årskur 4-6. Nu skall du själv få möjlighet att bli insatt i Lgr11. 

 

3. Didaktiska grundfrågor

3.1 Vad och Hur?

Vi skall arbeta med ett läromedel som heter Koll på NO- Biologi, Fysik och Kemi. Undervisningens upplägg kommer att baseras utifrån bokens innehåll. Förutom denna grovplanering så kommer individuella planeringar att läggas ut som fördjupning och beskrivning till de olika kapitlen. Vi kommer att arbeta med:

1. Skogen 

2. Naturen på hösten

3. LOV

4. Värme, kyla och väder 

5. Naturen på vintern

VT 2020

6.  Vatten och luft

7. Sjöar och vattendrag -  ( OBS! vecka 8 lov 5 dagar)

8. Sista veckorna slutligen repetion och sammanfattning. 

 

Vad exakt du skall lära dig och hur du kommer att bedömas kommer att ligga i de individuella planeringarna som läggs ut till varje kapitel. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: