Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet Biologi

Skapad 2019-08-24 15:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med livet

Innehåll

Material och det vi kommer att gå igenom kommer att finnas på classroom.

Här finns bedömningsmatriser som ni kan se vad jag kommer att bedöma er på.

Classroom kod : 5 g d q k x p

Matriser

Biologi Livet

Biologi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera och med enkla motiveringar beskriva och ta ställning i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala om och diskutera och med utvecklade motiveringar beskriva och ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi
Eleven kan samtala och diskutera och med välutvecklade motiveringar beskriva ,ta ställning och föra diskussionen framåt i frågor som rör ämnet biologi. Eleven kan också bredda eller fördjupa sig.
Undersökningar och fältstudier
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Säkerhet
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: